Gmina Rakszawa 2017

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2017
Gmina Rakszawa
Miesiąc/Dzień
 I     II   III   IV   V   VI  VII VIII  IX   X   XI  XII
Potok, Budy 2 1 1 3 4 1 3  1  1 2 2 1
Dymarka, główna droga 3 2 2 4 5 2  4  2 4
 3 3
4
Kościelne 4 3 3 5 8 5  5 3
5
4
6
5
Wołochy 5 6 6 6 9 6  6 4
6
 5  7 6
Basakówka od krzyżówki do Posterunku Energetycznego 9 7 7 7 10 7 7
 7 7
6
 8 7
od Posterunku Energetycznego do kościoła 10 8 8 10 11 8 10
8
 8  9  9 8
od kościoła do ośrodka zdrowia, po obu stronach drogi do Węglisk 11 9 9 11 12 9 11
 9  11  10 10
11
od ośrodka zdrowia do Urzędu Gminy drogą obok domu strażaka do drogi do Węglisk 12 10 10 12 15 12 12
 10 12
 11  13 12
od nr. 596 lewą stroną drogi do Brzózy Stadnickiej 13 13 13 13 16 13 13
11
 13  12 14
13
od Urzędu Gminy prawą stroną drogi do nr. 809 i domy pod Brzózą Stadnicką 16 14 14 14 17 14  14  14 14
 13 15
14
od nr. 809 do kościoła na Rąbanym i z powrotem do drogi do Brzózy Stadnickiej 17 15 15 18 18 16  17  16  15  16 16
 15
od kościoła na Rąbanym do Wydrza 18 16 16 19 19 19  18 17
 18  17 17
18
Wydrze 19 17 17 20 22 20  19 18
 19 18
20
19
Kąty od Wydrza do Mościn, Mościny prawą stroną drogi 20 20 20 21 23 21 20
21
20
 19 21
20
od Mościn lewą stroną drogi, Kąty koło cegielni, Kąty, Smolne, Kołchoz
23 21 21 24 24 22  21  22 21
20
 22 21
Węgliska 24 22 22 25 25 23  24 23
 22  23  23  22

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzi Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. Na terenie BAZY USŁUG pod adresem Rakszawa 507 (obok Urzędu Gminy) prowadzona jest zbiórka:

  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • odpadów wielkogabarytowych,
  • zużytych opon,
  • zużytych baterii i akumulatorów.

Istnieje możliwość dostarczenia ww. odpadów własnym transportem od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

harmonogram-rakszawa-segregacja-01

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Urząd Gminy Rakszawa 17 226 12 81, lub MZK Leżajsk: 17 242 02 12