Gmina Rakszawa 2019

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2019
Gmina Rakszawa
Miesiąc/Dzień
 I     II   III   IV   V   VI  VII VIII  IX   X   XI  XII
Potok główną drogą do lasu dąbrowskiego
2
Budy od Stacji Paliw do Dąbrówek
3
Dymarka od sklepu Rakpol do Dąbrówek
4


Kościelne od lasku do Wołochów
7
Wołochy 8


Grobla, Kościelnym do węglistej drogi i do ośrodka zdrowia 9
Basakówka od krzyżówki do Posterunku Energetycznego 10od Posterunku Energetycznego do kościoła 11


od kościoła do ośrodka zdrowia 14


od ośrodka zdrowia do Urzędu Gminy drogą obok domu strażaka do drogi do Węglisk 15


od nr. 596 lewą stroną drogi do Brzózy Stadnickiej 16od Urzędu Gminy prawą stroną drogi do nr. 804 i domy pod Brzózą Stadnicką 17


od nr. 809 do kościoła na Rąbanym i z powrotem do drogi do Brzózy Stadnickiej 18
od kościoła na Rąbanym do Wydrza 21


Wydrze 22Kąty od Wydrza do Mościn, Mościny prawą stroną drogi 23
od Mościn lewą stroną drogi, Kąty koło cegielni, Kąty, Smolne, Kołchoz
24


Węgliska 25

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzi Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. Na terenie BAZY USŁUG pod adresem Rakszawa 507 (obok Urzędu Gminy) prowadzona jest zbiórka:

  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • odpadów wielkogabarytowych,
  • zużytych opon,
  • zużytych baterii i akumulatorów.

Istnieje możliwość dostarczenia ww. odpadów własnym transportem od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

harmonogram-rakszawa-segregacja-01

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Urząd Gminy Rakszawa 17 226 12 81, lub MZK Leżajsk: 17 242 02 12