Gmina Rakszawa 2018

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2018
Gmina Rakszawa
Miesiąc/Dzień
 I     II   III   IV   V   VI  VII VIII  IX   X   XI  XII
Potok główną drogą do lasu dąbrowskiego
2 1 1 3 2 1 2 1 3 1 2 3
Budy od Stacji Paliw do Dąbrówek
3 2 2 4 4 4 3 2 4 2 5 4
Dymarka od sklepu Rakpol do Dąbrówek
4 5 5 5 7 5 4 3 5
3 6
5
Kościelne od lasku do Wołochów
8 6 6 6 8 6  5 6
6
4
7
6
Wołochy 9 7 7 9 9 7  6 7
7
 5 8 7
Grobla, Kościelnym do węglistej drogi i do ośrodka zdrowia 10 8 8 10 10 8 9 8 10 8 9 10
Basakówka od krzyżówki do Posterunku Energetycznego 11 9 9 11 11 11 10
9 11
9
12 11
od Posterunku Energetycznego do kościoła 12 12 12 12 14 12 11
10
12  10 13 12
od kościoła do ośrodka zdrowia 15 13 13 13 15 13 12
13 13  11 14
13
od ośrodka zdrowia do Urzędu Gminy drogą obok domu strażaka do drogi do Węglisk 16 14 14 16 16 14 13
 14 14
12 15 14
od nr. 596 lewą stroną drogi do Brzózy Stadnickiej 17 15 15 17 17 15 16
16
17 15 16
17
od Urzędu Gminy prawą stroną drogi do nr. 804 i domy pod Brzózą Stadnicką 18 16 16 18 18 18  17  17 18
 16 19
18
od nr. 809 do kościoła na Rąbanym i z powrotem do drogi do Brzózy Stadnickiej 19 19 19 19 21 19  18  20  19  17 20
 19
od kościoła na Rąbanym do Wydrza 22 20 20 20 22 20 19 21
20 18 21
20
Wydrze 23 21 21 23 23 21 20 22
21 19
22
21
Kąty od Wydrza do Mościn, Mościny prawą stroną drogi 24 22 22 24 24 22 23
23
24
 22 23
27
od Mościn lewą stroną drogi, Kąty koło cegielni, Kąty, Smolne, Kołchoz
25 23 23 25 25 25 24 24 25
23
26 28
Węgliska 26 26 26 26 28 26  25 27
 26  24  27  29

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzi Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. Na terenie BAZY USŁUG pod adresem Rakszawa 507 (obok Urzędu Gminy) prowadzona jest zbiórka:

  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • odpadów wielkogabarytowych,
  • zużytych opon,
  • zużytych baterii i akumulatorów.

Istnieje możliwość dostarczenia ww. odpadów własnym transportem od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

harmonogram-rakszawa-segregacja-01

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Urząd Gminy Rakszawa 17 226 12 81, lub MZK Leżajsk: 17 242 02 12