Gmina Rakszawa 2019

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2019
Gmina Rakszawa
Miesiąc/Dzień
 I     II   III   IV   V   VI  VII VIII  IX   X   XI  XII
Potok główną drogą do lasu dąbrowskiego
2 1 1 1 6 3 1 1 2 1 4 2
Budy od Stacji Paliw do Dąbrówek
3 4 4 2 7 4 2 2 3 2 5 3
Dymarka od sklepu Rakpol do Dąbrówek
4 5
5 3
8 5 3 5 4
3 6
4
Kościelne od lasku do Wołochów
7  6 6 4 9 6 4 6
5
4
7
5
Wołochy 8  7 7 5 10 7 5 7
6
7 8 6
Grobla, Kościelnym do węglistej drogi i do ośrodka zdrowia 9  8 8 8 13 10 8 8 9 8 12 9
Basakówka od krzyżówki do Posterunku Energetycznego 10  11 11 9 14 11 9
9 10
9
13 10
od Posterunku Energetycznego do kościoła 11 12 12 10 15 12 10
12
11 10 14 11
od kościoła do ośrodka zdrowia 14 13 13 11 16 13 11
13 12 11 15
12
od ośrodka zdrowia do Urzędu Gminy drogą obok domu strażaka do drogi do Węglisk 15  14 14 12 17 14 12
14 13
14 18 13
od nr. 596 lewą stroną drogi do Brzózy Stadnickiej 16  15 15 15 20 17 15
16
16 15 19
16
od Urzędu Gminy prawą stroną drogi do nr. 804 i domy pod Brzózą Stadnicką 17 18 18 16 21 18 16 19 17
16 20
17
od nr. 809 do kościoła na Rąbanym i z powrotem do drogi do Brzózy Stadnickiej 18  19  19  17 22 19 17 20 18 17 21
 18
od kościoła na Rąbanym do Wydrza 21  20 20  18 23  21  18 21
19 18 22
19
Wydrze 22  21  21 19 24 24 19 22
20 21
25
20
Kąty od Wydrza do Mościn, Mościny prawą stroną drogi 23 22 22 23 27 25 22
23
23
22 26
23
od Mościn lewą stroną drogi, Kąty koło cegielni, Kąty, Smolne, Kołchoz
24 25 25 24 28 26 23 26 24
23
27 27
Węgliska 25  26 26  25  29 27 24 27
25 24 28 30

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzi Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. Na terenie BAZY USŁUG pod adresem Rakszawa 507 (obok Urzędu Gminy) prowadzona jest zbiórka:

  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • odpadów wielkogabarytowych,
  • zużytych opon,
  • zużytych baterii i akumulatorów.

Istnieje możliwość dostarczenia ww. odpadów własnym transportem od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

harmonogram-rakszawa-segregacja-01

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Urząd Gminy Rakszawa 17 226 12 81, lub MZK Leżajsk: 17 242 02 12