Gmina Żołynia 2019

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2019
Gmina Żołynia
Miesiąc/Dzień
 I     II   III   IV   V   VI  VII VIII  IX   X   XI  XII
Odpady zmieszane i segregowane. Żołynia: ul. Górska, ul. Raki, ul. Rynek, ul. Mickiewicza, Brzóza Stadnicka, Grabnik
 10 14 11 9 20 11
Odpady zmieszane i segregowane. Żołynia: ul. Kmiecie, ul. Smolarska, Bikówka, Jagielnie, Kopanie Żołyńskie, Smolarzyny, Zakącie
 11 16 12 10 21 12
Odpady zmieszane i segregowane. Żołynia: ul. Białobrzeska
12 16 13 11 22 13
Odpady wielkogabarytowe,  zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 27

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Urząd Gminy Żołynia 17 22 43 018 wew. 23, lub MZK Leżajsk: 17 242 02 12