Gmina Żołynia 2019

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2019
Gmina Żołynia
Miesiąc/Dzień
 I     II   III   IV   V   VI  VII VIII  IX   X   XI  XII
Odpady zmieszane i segregowane. Żołynia: ul. Górska, ul. Raki, ul. Rynek, ul. Mickiewicza, Bikówka, Jagielnie, Kopanie, Zakącie, Brzóza Stadnicka
16 13
Odpady zmieszane i segregowane. Żołynia: ul. Białobrzeska, ul. Smolarska, ul. Kmiecie, Smolarzyny.
17 14
Odpady wielkogabarytowe,  zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny. Gmina Żołynia

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Urząd Gminy Żołynia 17 22 43 018 wew. 23, lub MZK Leżajsk: 17 242 02 12