Gmina Żołynia 2018

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2018
Gmina Żołynia
Miesiąc/Dzień
 I     II   III   IV   V   VI  VII VIII  IX   X   XI  XII
Odpady zmieszane i segregowane. Żołynia: ul. Górska, ul. Raki, ul. Rynek, ul. Mickiewicza, Bikówka, Jagielnie, Kopanie, Zakącie, Brzóza Stadnicka
17 14 14 18 16 13 11 8 12 10  14 12
Odpady zmieszane i segregowane. Żołynia: ul. Białobrzeska, ul. Smolarska, ul. Kmiecie, Smolarzyny.
18 15 15 19 17 14 12 9 13  11 15  13
Odpady wielkogabarytowe,  zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny. Gmina Żołynia
31

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Urząd Gminy Żołynia 17 22 43 018 wew. 23, lub MZK Leżajsk: 17 242 02 12