slajd 4
Slajd 1
Slajd 2
Foto biurowiec
Brak ważnych ogłoszeń

Wydziały

Nasze Osiągnięcia

Aktualności

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej

PRACA – Kierownik Wydziału Energetyki Cieplnej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Unieważnienie postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności

Leżajska Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ulicy Broniewskiego w Leżajsku ogłasza zapytanie ofertowe

Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2018 r.

Dostawa samochodu (nowego)w formie leasingu operacyjnego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi