Gmina Aleksandrów 2018

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2018
Gmina Aleksandrów
Miesiąc/Dzień
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Odpady zmieszane i segregowane 12 9 9 13 11 8 6 3 7 5 9 7
Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny 29 30

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny należy złożyć w dniu zbierania w wyznaczonym przez Urząd Gminy miejscu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Urząd Gminy Aleksandrów 84 687 53 21, 84 687 50 02, lub MZK Leżajsk: 17 242 02 12