Gmina Aleksandrów 2017

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2017
Gmina Aleksandrów
Miesiąc/Dzień
 I     II   III   IV   V   VI  VII VIII  IX   X   XI  XII
Odpady zmieszane i segregowane 13 10 10 7 5 9 7 4 8 6 3 1
Odpady wielkogabarytowe,  zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny  31 22

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny należy złożyć w dniu zbierania w wyznaczonym przez Urząd Gminy miejscu.

harmonogram-aleksandrow-segregacja-01

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Urząd Gminy Aleksandrów 84 687 53 21, 84 687 50 02, lub MZK Leżajsk: 17 242 02 12