OGŁOSZENIE – lokal użytkowy do wynajęcia.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku działając jako zarządca Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku ogłasza, iż do wynajęcia jest lokal użytkowy o pow. 39,57 m2  znajdujący się w piwnicy budynku mieszczącego się przy ul. Broniewskiego 1A. Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągowo-kanalizacyjną, elektryczną oraz centralne ogrzewanie. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 17 242 08 58 wew. 122.
More

Zapytanie Ofertowe – remont elewacji wraz z wymianą gzymsów

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Gminy Miasto Leżajsk i wspólnot mieszkaniowych (m. in. budynków: Mickiewicza 8 i 10 w Leżajsku) występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów polegającej na: remoncie elewacji wraz z wymianą gzymsów na budynkach przy ul. Mickiewicza 8 i 10 w Leżajsku z następującym zakresem robót: Mic 8 - Remont elewacji w technologii tynku ...
More

ZAPYTANIE OFERTOWE – wymianie podłóg w lokalu mieszkalnym

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako wykonujący czynności właścicielskie w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk  występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi posadzkarskiej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów polegającej na: wymianie podłóg w lokalu mieszkalnym znajdującym się przy ul. Klasztornej 14/2 w Leżajsku z następującym zakresem robót: Rozbiórka pieca grzewczego na węgiel znajdującego się w pokoju.........
More

Zagrożenia i nadużycia przy realizacji projektu

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku informuje, iż w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, osi priorytetowej II „Ochrona środowiska,  w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 , wszelkie potencjalne nieprawidłowości i podejrzenia nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko mogą być zgłaszane za pośrednictwem udostępnionego przez...
More

ZAPYTANIE OFERTOWE – wymiana okienek piwnicznych

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Nr 5 przy ul. Broniewskiego w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi budowlanej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów polegającej na: wymianie okienek piwnicznych na ścianie tylnej budynku przy ul. Broniewskiego 5 w Leżajsku z następującym zakresem robót: Demontaż istniejących 18 szt. drewnianych okienek piwnicznych, w tym: 1...
More

INFORMACJA O PLANOWANYM POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”. W dniu 05.03.2019 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) wyraził zgodę na zmianę zakresu modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Leżajsku polegającej na wydzieleniu z niej pierwszego etapu, który mógłby zostać sfinansowany w ramach pierwotnie przewidzianego budżetu. Planowane zamówienie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybu...
More

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU ANKIETY.

Informujemy, że w dniach od 27.03.2019r do 05.04.2019r pracownicy naszej firmy będą przeprowadzali na terenie miasta leżajska dobrowolne badanie ankietowe dotyczące: wykorzystania bezzwrotnej pomocy finansowej  na wymianę kotłów centralnego ogrzewania i prace termomodernizacyjne. Uzyskane w ten sposób informacje posłużą do opracowania spójnego planu dla poprawy jakości powietrza w naszym mieście. Wypełnienie ankiety zajmie nie dłużej niż 3 minuty. Wszyscy nasi ankieterzy będą posiadali ...
More

ZAPYTANIE OFERTOWE – docieplenie elewacji oraz kominów.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Nr 5 przy ul. Broniewskiego w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów polegającej na: dociepleniu elewacji oraz kominów ponad dachem na bud. przy ul. Broniewskiego 5 w Leżajsku z następującym zakresem robót: Poz. Rodzaj wykonywanych robót Ilość 1 Docieplenie ...
More

Garaż nr 6 do wynajęcia.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku działając jako wykonujący czynności właścicielskie w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk na podstawie umowy Nr OR.032.290.2018 z dn. 18.12.2018 ogłasza nabór wniosków na najem garażu murowanego Nr 6 o powierzchni użytkowej 20,56 m²  znajdującego się w zabudowie szeregowej przy ul. Mickiewicza 16 w Leżajsku (z tyłu budynku księgarni w dołku przy ul. Mickiewicza) Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 017 242 62 0...
More