ZAPYTANIE OFERTOWE – docieplenie elewacji oraz kominów.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Nr 5 przy ul. Broniewskiego w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów polegającej na: dociepleniu elewacji oraz kominów ponad dachem na bud. przy ul. Broniewskiego 5 w Leżajsku z następującym zakresem robót: Poz. Rodzaj wykonywanych robót Ilość 1 Docieplenie ...
More

Garaż nr 6 do wynajęcia.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku działając jako wykonujący czynności właścicielskie w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk na podstawie umowy Nr OR.032.290.2018 z dn. 18.12.2018 ogłasza nabór wniosków na najem garażu murowanego Nr 6 o powierzchni użytkowej 20,56 m²  znajdującego się w zabudowie szeregowej przy ul. Mickiewicza 16 w Leżajsku (z tyłu budynku księgarni w dołku przy ul. Mickiewicza) Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 017 242 62 0...
More

12.12.2018 PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Wydział Wodociągów i Kanalizacji Ogłasza przerwę w dostawie wody w dniu 12.12.2017  tj.środa  w godz. 8.00 do 14.00  dla n/w. ulic : - Podolszyny od n-ru  1 do 106 - Witosa - K.K. Baczyńskiego - P.płk Więcława Śląskiego Po ponownym uruchomieniu sieci mogą wystąpić  ewentualne czasowe zanieczyszczenia wody. Za utrudnienia przepraszamy
More

Praca – Analityk finansowy.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku poszukuje pracownika na stanowisko: Analityk finansowy Opis stanowiska: sporządzanie analiz i raportów finansowych dla potrzeb Zarządu i kierownictwa uczestnictwo w przygotowywaniu budżetu rocznego i planów wieloletnich; kontrola realizacji powyższych planów analizowanie rentowności usług bieżąca kontrola i analiza kosztów współpraca z działem księgowości Wymagania:  wykształcenie wyższe, najlepiej ekonomiczne mile ...
More

Ręczne sortowanie odpadów komunalnych na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku w 2019 roku.

Ogłoszenie nr 651039-N-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Formularz oferty Wzór umowy Załącznik nr 1 Oświadczenie Wykonawcy Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej Załącznik nr 4 Wzór zobowiązania podmiotów trzecich Załącznik nr 5 Wykaz usług Aktualizacja z dnia 2018-11-30 Informacja z otwarcia ofert Aktualizacja z dnia 2018-12-06 Informacja o wyborze oferty
More

Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2019 r. dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku

Ogłoszenie nr 649559_N_2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności, albo braku przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 5 Wykaz usług Załącznik nr 6 Wzór umowy Aktualizacja z dnia 26-11-2018 r. Wyjaśnienia Zamawiającego Załącznik nr 6 Umowa zmieniona Aktualizacja ...
More

Ogłoszenie – praca

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku poszukuje pracownika na stanowisko Kierownik Wydziału Oczyszczalni Ścieków Opis stanowiska: organizowanie pracy oczyszczalni ścieków i kompostowni nadzorowanie procesów technologicznych zapewnienie eksploatacji Regionalnej Instalacji Odpadów Zielonych nadzorowanie procesu kompostowania osadów ściekowych i odpadów zielonych, produkcji i sprzedaży kompostu zapewnienie sprawnego działania maszyn i urządzeń eksploatowanych w oczys...
More

ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonaniu remontu lokalu mieszkalnego

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako wykonujący czynności właścicielskie w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leżajska występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów polegającej na: wykonaniu remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Staszica 5/19 w Leżajsku. z następującym zakresem robót: Rozbiórka pieca kaflowego o wymiarach 2,5 kafla x 3,5 kafla x 8 warstw wraz z utylizacją mat...
More

ZAPYTANIE OFERTOWE o cenę wykonania usługi elektro-instalacyjnej

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 1 przy ul. Staszica w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi polegającej na : montażu instalacji domofonowej, montażu instalacji monitoringu dla terenu przy budynku oraz wymianie istniejących lamp na energooszczędne typu LED w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Leżajsku. Opis budynku: Jest to budynek mieszkalny, wielo...
More