Zapytanie Ofertowe o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Nr 5 przy ul. Broniewskiego w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi remontowej polegającej na: uszczelnieniu pokrycia dachowego z blachy trapezowanej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 5 w Leżajsku.   Opis budynku: Jest to budynek mieszkalny, wielorodzinny, posiadający 24 mieszkania w 2 kl. schodowych, o 4 kon...
More

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 KONTRAKT I: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej” Instrukcja dla Wykonawców Część I IDW (PDF) Część I IDW załącznik 1B (PDF) Część I IDW załącznik 2 JEDZ (PDF) Załączniki edytowalne Część I IDW załaczniki (DOC) Część I IDW załącznik 1B (XLS) Część I IDW załącznik 2 JEDZ (DOC) Wzór umowy Część II IDW (PDF) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Część II...
More

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 53 przy ul. Mickiewicza w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi polegającej na wymianie pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 53 w Leżajsku. Opis budynku: Jest to budynek mieszkalny, wielorodzinny, posiadający 75 mieszkań w 5 kl. schodowych, posiada 5 kondygnacji nadziemnych i podpiwniczen...
More

Prace na sieci wodociągowej w dniach 23-25.05.2018 r

Wydział Wodociągów i Kanalizacji Informuje, że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniach 23-25.05.2018 r. mogą wystąpić chwilowe braki wody i wahania ciśnienia wody w rejonie n/w ulic:  - Podzwierzyniec - Podolszyny - Klonowa - Wierzbowa - Akacjowa - Reymonta - Sportowa - Baczyńskiego - Witosa - Pułk. W. Śląskiego - Burmistrzów Zawilskich - Długa - Zielona - Borki - Polna - Sanowa - Siedlanka - Słoneczna - Przemysłowa - Fabryczna Skutki powyżs...
More

Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę budynku Kaplicy Cmentarnej w Leżajsku.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku ogłasza przetarg nieograniczony na: „ Przebudowę i rozbudowę budynku Kaplicy Cmentarnej  na dz. ew. 4992/13; 4992/14; 4992/2 i 5003/1 w Leżajsku wraz z wewnętrznymi instalacjami: gazową, ogrzewania centralnego, elektryczną oraz przyłączem kanalizacji deszczowej i przyłączem wodociągowym na potrzeby hydrantu zewnętrznego” Ogłoszenie z dnia 07.05.2018 SIWZ ZP 1.05.2018 zał. 1 Formularz ofertowy ZP 1.05.2018 zał. 2-3 Oświadczenia ZP 1.05.2018 ...
More

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi projektowej – remont dachu i kominów ponad dachem

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 60 przy ul. Mickiewicza w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi projektowej na remont dachu i kominów ponad dachem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 60 w Leżajsku. Opis budynku i obecny stan techniczny dachu wraz z kominami: Jest to budynek mieszkalny, wielorodzinny, posiadający 3 kondygnacje nadziemne, 26 mieszkań w 3...
More

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi przy wymianie pionów wodno-kanalizacyjnych.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 5 przy ul. Kopernika 5 w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi polegającej na: wymianie pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kopernika 5 w Leżajsku. Opis budynku: Jest to budynek mieszkalny, wielorodzinny, posiadający 5 kondygnacji nadziemnych, 65 mieszkań w 5 kl. schodowych, Budynek został wybudowany w 1...
More

Prace na sieci wodociągowej w dniu 21.05.2018 r.

Wydział Wodociągów i Kanalizacji informuje ,że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu 21.05.2018  mogą wystąpić  chwilowe braki wody  i wahania  ciśnienia wody  w rejonie n/w ulic : - Reymonta - Sportowa - Akacjowa - Wierzbowa - Podolszyny - Klonowa Powyższe prace mają na celu zapewnić prawidłowość funkcjonowania  sieci wodociągowej .        
More

Prace na sieci wodociągowej w dniu 16.05.2018 r.

Wydział Wodociągów i Kanalizacji   Informuje, że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu 16.05.2018 r. mogą wystąpić chwilowe braki wody i wahania ciśnienia wody w rejonie n/w ulic: - Moniuszki - Boczna Moniuszki - Zaciszna - Spokojna - Studzienna - Górna - Dolna - Piekarska - Krótka - Rynek - Plac Targowy - Targowa - Jarosławska - Rzeszowska - Sikorskiego - Burmistrzów Zawilskich - Św. Królowej Jadwigi - Błonie - Nizinna - Zmuliska - Kpt. K...
More

Prace na sieci wodociągowej w dniu 14.05.2018

Wydział Wodociągów i Kanalizacji Informuje, że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu 14.05.2018 mogą wystąpić  chwilowe braki wody  i wahania  ciśnienia wody  w rejonie n/w ulic : - Podzwierzyniec - Lipy - Reymonta - Klonowa - Błonie - Nizinna - Burm. Zawilskich - Św.Królowej Jadwigi - Sikorskiego Powyższe prace mają na celu zapewnić prawidłowość funkcjonowania  sieci wodociągowej . Po ponownym uruchomieniu sieci mogą wystąpić ewentualne czasowe zanieczyszcze...
More