Zagrożenia i nadużycia przy realizacji projektu

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku informuje, iż w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, osi priorytetowej II „Ochrona środowiska,  w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 , wszelkie potencjalne nieprawidłowości i podejrzenia nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko mogą być zgłaszane za pośrednictwem udostępnionego przez...
More

ZAPYTANIE OFERTOWE – wymiana okienek piwnicznych

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Nr 5 przy ul. Broniewskiego w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi budowlanej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów polegającej na: wymianie okienek piwnicznych na ścianie tylnej budynku przy ul. Broniewskiego 5 w Leżajsku z następującym zakresem robót: Demontaż istniejących 18 szt. drewnianych okienek piwnicznych, w tym: 1...
More

INFORMACJA O PLANOWANYM POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”. W dniu 05.03.2019 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) wyraził zgodę na zmianę zakresu modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Leżajsku polegającej na wydzieleniu z niej pierwszego etapu, który mógłby zostać sfinansowany w ramach pierwotnie przewidzianego budżetu. Planowane zamówienie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybu...
More

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU ANKIETY.

Informujemy, że w dniach od 27.03.2019r do 05.04.2019r pracownicy naszej firmy będą przeprowadzali na terenie miasta leżajska dobrowolne badanie ankietowe dotyczące: wykorzystania bezzwrotnej pomocy finansowej  na wymianę kotłów centralnego ogrzewania i prace termomodernizacyjne. Uzyskane w ten sposób informacje posłużą do opracowania spójnego planu dla poprawy jakości powietrza w naszym mieście. Wypełnienie ankiety zajmie nie dłużej niż 3 minuty. Wszyscy nasi ankieterzy będą posiadali ...
More

ZAPYTANIE OFERTOWE – docieplenie elewacji oraz kominów.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Nr 5 przy ul. Broniewskiego w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów polegającej na: dociepleniu elewacji oraz kominów ponad dachem na bud. przy ul. Broniewskiego 5 w Leżajsku z następującym zakresem robót: Poz. Rodzaj wykonywanych robót Ilość 1 Docieplenie ...
More

Garaż nr 6 do wynajęcia.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku działając jako wykonujący czynności właścicielskie w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk na podstawie umowy Nr OR.032.290.2018 z dn. 18.12.2018 ogłasza nabór wniosków na najem garażu murowanego Nr 6 o powierzchni użytkowej 20,56 m²  znajdującego się w zabudowie szeregowej przy ul. Mickiewicza 16 w Leżajsku (z tyłu budynku księgarni w dołku przy ul. Mickiewicza) Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 017 242 62 0...
More

12.12.2018 PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Wydział Wodociągów i Kanalizacji Ogłasza przerwę w dostawie wody w dniu 12.12.2017  tj.środa  w godz. 8.00 do 14.00  dla n/w. ulic : - Podolszyny od n-ru  1 do 106 - Witosa - K.K. Baczyńskiego - P.płk Więcława Śląskiego Po ponownym uruchomieniu sieci mogą wystąpić  ewentualne czasowe zanieczyszczenia wody. Za utrudnienia przepraszamy
More

Praca – Analityk finansowy.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku poszukuje pracownika na stanowisko: Analityk finansowy Opis stanowiska: sporządzanie analiz i raportów finansowych dla potrzeb Zarządu i kierownictwa uczestnictwo w przygotowywaniu budżetu rocznego i planów wieloletnich; kontrola realizacji powyższych planów analizowanie rentowności usług bieżąca kontrola i analiza kosztów współpraca z działem księgowości Wymagania:  wykształcenie wyższe, najlepiej ekonomiczne mile ...
More

Ręczne sortowanie odpadów komunalnych na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku w 2019 roku.

Ogłoszenie nr 651039-N-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Formularz oferty Wzór umowy Załącznik nr 1 Oświadczenie Wykonawcy Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej Załącznik nr 4 Wzór zobowiązania podmiotów trzecich Załącznik nr 5 Wykaz usług Aktualizacja z dnia 2018-11-30 Informacja z otwarcia ofert Aktualizacja z dnia 2018-12-06 Informacja o wyborze oferty
More