Praca – Analityk finansowy.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku poszukuje pracownika na stanowisko: Analityk finansowy Opis stanowiska: sporządzanie analiz i raportów finansowych dla potrzeb Zarządu i kierownictwa uczestnictwo w przygotowywaniu budżetu rocznego i planów wieloletnich; kontrola realizacji powyższych planów analizowanie rentowności usług bieżąca kontrola i analiza kosztów współpraca z działem księgowości Wymagania:  wykształcenie wyższe, najlepiej ekonomiczne mile ...
More

Ręczne sortowanie odpadów komunalnych na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku w 2019 roku.

Ogłoszenie nr 651039-N-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Formularz oferty Wzór umowy Załącznik nr 1 Oświadczenie Wykonawcy Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej Załącznik nr 4 Wzór zobowiązania podmiotów trzecich Załącznik nr 5 Wykaz usług Aktualizacja z dnia 2018-11-30 Informacja z otwarcia ofert Aktualizacja z dnia 2018-12-06 Informacja o wyborze oferty
More

Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2019 r. dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku

Ogłoszenie nr 649559_N_2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności, albo braku przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 5 Wykaz usług Załącznik nr 6 Wzór umowy Aktualizacja z dnia 26-11-2018 r. Wyjaśnienia Zamawiającego Załącznik nr 6 Umowa zmieniona Aktualizacja ...
More

Ogłoszenie – praca

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku poszukuje pracownika na stanowisko Kierownik Wydziału Oczyszczalni Ścieków Opis stanowiska: organizowanie pracy oczyszczalni ścieków i kompostowni nadzorowanie procesów technologicznych zapewnienie eksploatacji Regionalnej Instalacji Odpadów Zielonych nadzorowanie procesu kompostowania osadów ściekowych i odpadów zielonych, produkcji i sprzedaży kompostu zapewnienie sprawnego działania maszyn i urządzeń eksploatowanych w oczys...
More

ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonaniu remontu lokalu mieszkalnego

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako wykonujący czynności właścicielskie w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leżajska występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów polegającej na: wykonaniu remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Staszica 5/19 w Leżajsku. z następującym zakresem robót: Rozbiórka pieca kaflowego o wymiarach 2,5 kafla x 3,5 kafla x 8 warstw wraz z utylizacją mat...
More

ZAPYTANIE OFERTOWE o cenę wykonania usługi elektro-instalacyjnej

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 1 przy ul. Staszica w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi polegającej na : montażu instalacji domofonowej, montażu instalacji monitoringu dla terenu przy budynku oraz wymianie istniejących lamp na energooszczędne typu LED w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Leżajsku. Opis budynku: Jest to budynek mieszkalny, wielo...
More

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 KONTRAKT I: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej” Instrukcja dla Wykonawców Część I IDW (PDF) Część I IDW załącznik 1B (PDF) Część I IDW załącznik 2 JEDZ (PDF) Załączniki edytowalne Część I IDW załaczniki (DOC) Część I IDW załącznik 1B (XLS) Część I IDW załącznik 2 JEDZ (DOC) Wzór umowy Część II IDW (PDF) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Część II...
More

NOWA STRONA CMENTARZA KOMUNALNEGO W LEŻAJSKU

W miesiącach marzec - maj na cmentarzu komunalnym została wykonana inwentaryzacja. Dzięki pracom powstały mapy i plany, sporządzane na podstawie danych z pomiaru geodezyjnego, spis z natury wszystkich osób pochowanych na cmentarzach, stworzono systemu administracji oraz zbudowano strona internetowa cmentarza. Na stronie znajdzie się Interaktywny Plan Cmentarza, na którym można odnaleźć dane o każdym grobie i osobach w nich pochowanych wraz z miniaturą zdjęcia. Z kolei w Galerii możemy podziwiać...
More

Monitoring wizyjny

Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o. informuje, że na terenie Spółki stosowany jest monitoring wizyjny. O stosowaniu Monitoringu Wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku) np. na drzwiach wejściowych, bramach wjazdowych, tablicach ogłoszeń lub na zapleczu.         Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu MZK Sp. z o.o. w Leżajsku nr 475/8/2018 z dnia 26.11.2018r. Regulamin funkcjonowania monito...
More

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla klientów Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w umowie jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w L...
More