Gmina Biszcza 2017

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2017
Gmina Biszcza
Miesiąc/Dzień
 I     II   III   IV   V   VI  VII VIII  IX   X   XI  XII
Odpady zmieszane i segregowane. Bukowina, Wola Kulońska, Biszcza I, Biszcza II, Wólka Biska, Gózd Lipiński, Suszka, Żary, Budziarze
4 8 8 5 10 7 5 9 6 4 8 6
Odpady wielkogabarytowe,  zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny. Gmina Biszcza
        11       5    

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny należy złożyć w dniu zbierania w miejscu wyznaczonym przez Urząd Gminy.

harmonogram-biszcza-segregacja-01

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Urząd Gminy Biszcza 84 685 60 22, lub MZK Leżajsk: 17 242 02 12