Gmina Biszcza 2019

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2018
Gmina Biszcza
Miesiąc/Dzień
 I     II   III   IV   V   VI  VII VIII  IX   X   XI  XII
Odpady zmieszane i segregowane. Bukowina, Wola Kulońska, Biszcza I, Biszcza II, Wólka Biska, Gózd Lipiński, Suszka, Żary, Budziarze
9 6 6 3 8 5 3 7 4 2 6 4
Odpady wielkogabarytowe,  zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny. Gmina Biszcza
      28     23
   

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny należy złożyć w dniu zbierania w miejscu wyznaczonym przez Urząd Gminy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Urząd Gminy Biszcza 84 685 60 22, lub MZK Leżajsk: 17 242 02 12