Biuro Sprzedaży i Rozliczeń

P1070741nr telefonu:
17 242 08 58 wew 125
17 242 08 83 wew 125
17242 62 06 wew 125

Kasa czynna od poniedziałku do piątku
W godzinach od 7.00 do 15.00

Zakres pracy:

-informacja dla klientów dotycząca usług wykonywanych przez nasz zakład,
-przyjmowanie wpłat i opłat za usługi,
-fakturowanie opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
-przyjmowanie zgłoszeń wodomierzy,
-zgłaszanie zmiany danych klientów,
-udzielanie informacji o wywozie odpadów komunalnych oraz selektywnej zbiórce odpadów,
-sprawy dotyczące płatności za usługi komunalne.

Wpłaty dokonane po godz. 13.00 są księgowane w dniu następnym

Mogą Państwo skorzystać z możliwości bezpośredniej wpłaty na konto bankowe Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku.

W celu łatwiejszej identyfikacji przelewów każdy płatnik od listopada 2016 posiada własne indywidualne konto służące do wpłat należności.

Informację o numerze własnego rachunku można pozyskać z każdej wystawionej przez inkasenta faktury lub w kasie MZK przy ulicy Żwirki i Wigury 3 w Leżajsku.

Prosimy o dokonywanie przelewów wykorzystując własny numer konta.

Poniżej wzór przelewu z kontem ogólnym.

wplata_wypelniarka

Numer konta :
PKAO S.A.I O/LEŻAJSK ul. Mickiewicza 52
93124026301111000036371758

 

Opracowanie: Dział Sprzed. i Marketingu