Dostawa samochodu (nowego)w formie leasingu operacyjnego

„Dostawa samochodu (nowego)w formie leasingu operacyjnego dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o.
w Leżajsku

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  samochodu w formie leasingu operacyjnego.
Samochód skrzyniowy, wywrotka o ładowności do 3,5 Mg do zbiórki surowców wtórnych.

bzp.uzp.gov.pl_ZP400 Podglad Opublikowanego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia
Załącznik nr 3 – Zobowiązanie innego podmiotu
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 – Wzór umowy
Załącznik nr 6 – Wykaz usług

Odpowiedzi na pytania oferenta

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi