Co zrobić jeśli zgon nastąpi w domu?

Śmierć bliskiej nam osoby często jest szokiem w którym nie jesteśmy w stanie myśleć racjonalnie i podejmować właściwe decyzje, dlatego poniżej zamieściliśmy krótki opis postępowania w tej sytuacji

zgon w domu

Cmentarz w Leżajsku

1.Wezwać lekarza aby stwierdził zgon. Stwierdzenie zgonu – zasada ogólna. Jest zasadą, iż stwierdzenie zgonu oraz wystawianie karty zgonu powinien dokonać lekarz, który leczył chorego w jego ostatniej chorobie. Mowa tu o lekarzu, który jako ostatni, w okresie 30 dni poprzedzających zgon, udzielił choremu pomocy, najczęściej jest to lekarz rodzinny. Stwierdzenie zgonu – zasady szczególne. W przypadku, gdy lekarz rodzinny nie może stwierdzić zgonu obowiązek ten spoczywa na innym lekarzu. Dotyczy to sytuacji, gdy nie można ustalić, który z lekarzy udzielił jako ostatni pomocy zmarłemu lub, jeżeli lekarz rodzinny zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca, w którym znajdują się zwłoki, albo z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn nie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania. W praktyce najczęściej lekarzem wzywanym do nagłego wypadku lub zachorowania jest lekarz pogotowia ratunkowego. Jeżeli przybędzie on na miejsce już po nastąpieniu zgonu, nie będzie właściwy do wystawienia karty zgonu. Powinien natomiast stwierdzić zgon w znaczeniu faktycznym i sporządzić dokument stwierdzenia zgonu. Dokument ten będzie podstawą do wystawienia karty zgonu dla innego właściwego lekarza. Jeżeli lekarz pogotowia wezwany do nagłego wypadku lub zachorowania zastał chorego jeszcze przy życiu i przed śmiercią zdążył mu udzielić świadczenia leczniczego aczkolwiek nieskutecznie, to lekarz ten będzie właściwym lekarzem do stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu.

  1. Należy skontaktować się z przedstawicielem naszej firmy dzwoniąc pod całodobowy numer 605 760 613 aby przewieść zmarłego z domu do Kaplicy Cmentarnej.
  2. Jeżeli nie posiadacie Państwo karty zgonu należy z zaświadczeniem stwierdzenia zgonu udać się do lekarza właściwego aby ją otrzymać.
  3. Następnie należy udać się z dowodem osobistym osoby zmarłej oraz kartą zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zgonu, gdzie otrzymają Państwo akt zgonu.
  4. W celu załatwienia wszelkich formalności pogrzebowych należy przynieść do Naszej firmy kartę zgonu. Po ustaleniu daty oraz godziny pogrzebu należy udać się do kancelarii parafialnej zmarłego (jeśli zmarły był osobą wierzącą) w celu poinformowania księdza o terminie pogrzebu.
  5. Po zorganizowanym pogrzebie można się udać do ZUS lub KRUS w celu wypłaty zasiłku pogrzebowego.