Co zrobić jeśli zgon nastąpi w szpitalu?

Śmierć bliskiej nam osoby często jest szokiem w którym nie jesteśmy w stanie myśleć racjonalnie i podejmować właściwe decyzje, dlatego poniżej zamieściliśmy krótki opis postępowania w tej sytuacji

zgon w szpitalu

Cmentarz w Leżajsku

1. Należy zgłosić się do szpitala gdzie w ruchu chorych można otrzymać kartę zgonu.

2. Z przygotowanym ubraniem dla zmarłego oraz z kartą zgonu należy udać się do prosektorium szpitalnego w celu przygotowania zmarłego do pogrzebu.

3. Udać się z dowodem osobistym osoby zmarłej oraz kartą zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zgonu, który wyda akt zgonu.

4. W celu załatwienia wszelkich formalności pogrzebowych należy przynieść do Naszej firmy kartę zgonu. Po ustaleniu daty oraz godziny pogrzebu należy udać się do kancelarii parafialnej zmarłego (jeśli zmarły był osobą wierzącą) w celu poinformowania księdza o terminie pogrzebu.

5. Po zorganizowanym pogrzebie można się udać do ZUS lub KRUS w celu wypłaty zasiłku pogrzebowego.