Spółdzielnie Mieszkaniowe

Oferujemy między innymi:

sm

• dokonywanie analiz dotyczących funkcjonowania nieruchomości w aspekcie technicznym,
• dokonywanie analiz ponoszonych przez spółdzielnie kosztów eksploatacyjnych wraz z wykonaniem planu finansowego na przyszłe plany,
• pełną obsługę techniczną nieruchomości;
• obsługę administracyjną obejmującą między innymi opracowywanie planów ekonomiczno – finansowych, statutów, regulaminów oraz wieloletnich planów zarządzania nieruchomościami spółdzielni;
• kompleksową obsługę księgową i prawną spółdzielni;
• kompleksowe usługi komunalne;

Ponadto prowadząc bieżącą obsługę techniczną nieruchomości należących do spółdzielni zapewniamy całodobowe pogotowie awaryjne.