Wspólnoty Mieszkaniowe

W ofercie znajdą Państwo między innymi

_DSH9886 kadr1

fot. DRAGADOS

• prowadzenie rachunkowości oraz analitycznych rozliczeń finansowych z właścicielami lokali z tytułu ustalonych opłat;
• opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnot mieszkaniowych;
• przeprowadzanie okresowych przeglądów budynków oraz prowadzenie książek obiektów budowlanych i innej dokumentacji technicznej budynków;
• usuwanie awarii technicznych oraz ich skutków w obrębie części wspólnych nieruchomości;
• wykonywanie niezbędnych prac remontowych w budynku wynikających z zatwierdzonego planu gospodarczego;
• utrzymanie czystości i porządku na terenie części wspólnej nieruchomości;
• prowadzenie innych niezbędnych czynności związanych z bieżącą obsługą mieszkańców oraz częścią wspólną budynków i ich otoczenia wchodzących w skład nieruchomości;

Ponadto prowadząc bieżącą obsługę techniczną nieruchomości wchodzących w skład wspólnoty zapewniamy całodobowe pogotowie awaryjne.