Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomościmanager-454866_1920
 • opracowanie wzorów uchwał oraz innych aktów (regulaminy, statuty) oraz ich realizacja
 • organizowanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej
 • prowadzenie i aktualizacja zestawień dotyczących właścicieli lokali i ich udziałów
 • kontrola prac porządkowych i utrzymywanie czystości w częściach wspólnych
 • wyszukiwanie firm świadczących wszystkie usługi na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej
 • przygotowanie dokumentacji i procedury przetargowej na wykonywanie robót remontowych
 • prowadzenie korespondencji z Właścicielami
 • zawieranie umów i negocjowanie warunków z dostawcami mediów tj. wody, ciepła, prądu, gazu

Obsługa prawna

 • business-15498_1920reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed organami państwowymi na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
 • windykacja należności
 • doradztwo prawne

Obsługa finansowo-księgowa

 • otwarcie i obsługa rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej
 • prowadzenie księgowości przy pomocy specjalistycznego programu do obsługi Wspólnot Mieszkaniowych (wersja internetowa)
 • company-975967_1920przygotowanie budżetu i sprawozdań finansowych
 • rozliczanie poszczególnych członków wspólnoty z kosztów utrzymania nieruchomości
 • sporządzanie i składnie wszystkich obowiązujących deklaracji
 • prowadzenie wszelkich rozliczeń z dostawcami mediów
 • kontrola nad terminowością wszystkich należnych opłat

Obsługa techniczna

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości
 • houses-48892_1280nadzór i organizacja okresowych przeglądów nieruchomości
 • organizacja usług kominiarskich
 • prowadzenie bieżących zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji
 • odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych
 • zapewnienie usuwania awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej
 • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonywanymi pracami ogólnobudowlanymi