Garaż nr 6 do wynajęcia.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku działając jako wykonujący czynności właścicielskie w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk na podstawie umowy Nr OR.032.290.2018 z dn. 18.12.2018 ogłasza nabór wniosków na najem garażu murowanego Nr 6 o powierzchni użytkowej 20,56 m²  znajdującego się w zabudowie szeregowej przy ul. Mickiewicza 16 w Leżajsku (z tyłu budynku księgarni w dołku przy ul. Mickiewicza)

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 017 242 62 06 wew. 122