Gmina Grodzisko Dolne 2019

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2018
Gmina Grodzisko Dolne
Miesiąc/Dzień
 I     II   III   IV   V   VI  VII VIII  IX   X   XI  XII
Odpady zmieszane i segregowane. Grodzisko Dolne, Grodzisko Nowe, Chodaczów, Laszczyny, Zmysłówka – Wesoła 7 4 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2
Odpady zmieszane i segregowane. Grodzisko Górne, Wólka Grodziska, Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka 8 5 5 2 7 4 2 6 3 8 5 3

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny należy złożyć w dniu zbierania w wyznaczonym przez Urząd Gminy miejscu. Odpady zbierane selektywnie można również pozostawić bezpłatnie w Puncie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym przy Bazie MZK w Leżajsku, ul. Podolszyny 1.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Urząd Gminy Grodzisko Dolne 17 242 82 65 wew. 161, lub MZK Leżajsk: 17 242 02 12