Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2020r. dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2020r. dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku”
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na usługę pn.: „Sukcesywna dostawa  oleju napędowego w 2020r. dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku” Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w ilości do 200 000 litrów dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Leżajsku Publikacja ogłoszenia SIWZ ...
More

PRZETARG – „Ręczne sortowanie odpadów komunalnych”

PRZETARG – „Ręczne sortowanie odpadów komunalnych”
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na usługę pn.:  „Ręczne sortowanie odpadów komunalnych na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Leżajsku w 2020 roku” Szanowni Państwo, W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujem...
More

Zapytanie Ofertowe -remont biura wraz z adaptacją na lokal mieszkalny.

Zapytanie Ofertowe -remont biura wraz z adaptacją na lokal mieszkalny.
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako jako wykonujący czynności właściciela w zarządzie nieruchomościami położonymi na terenie miasta Leżajska występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów i wyposażenia wyszczególnionego w Przedmiarze robót, tj. usługi polegającej na: remoncie biura wraz z ad...
More

UNIEWAŻNIENIE IV PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1/25 W LEŻAJSKU

UNIEWAŻNIENIE IV PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1/25 W LEŻAJSKU
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku działając jako zarządca Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku zawiadamia, iż Zarząd Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku unieważnienia postępowanie prowadzone w formie przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy ustanowienia prawa odrębnej własności i przeniesienia jego własności na rzecz nabywcy lokalu położonego w Leżajsku przy...
More

IV PRZETARG NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1/25 W LEŻAJSKU

IV PRZETARG NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1/25 W LEŻAJSKU
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku działając jako zarządca Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku ogłasza IV przetarg nieograniczony na: zawarcie umowy ustanowienia prawa odrębnej własności i przeniesienia jego własności na rzecz nabywcy lokalu położonego w Leżajsku przy ul. Broniewskiego 1/25 – o powierzchni użytkowej 51,90 m2 mieszczącym się na parterze w budynku IV kondy...
More

UNIEWAŻNIENIE III PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1/25 W LEŻAJSKU

UNIEWAŻNIENIE III PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1/25 W LEŻAJSKU
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku działając jako zarządca Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku zawiadamia, iż Zarząd Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku unieważnienia postępowanie prowadzone w formie przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy ustanowienia prawa odrębnej własności i przeniesienia jego własności na rzecz nabywcy lokalu położonego w Leżajsku przy...
More

PRZERWA W DOSTAWIE WODY !!!!

PRZERWA W DOSTAWIE WODY !!!!
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku informuje:  w związku z remontem sieci wodociągowej w dniu 13.09.2019r. w godzinach 8:00-18:00 przy ul. Mickiewicza 74-90, Paderewskiego, Sienkiewicza, Szopena,  Opalińskiego, mogą wystąpić przerwy w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy
More

Postępowanie: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”

Postępowanie: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 KONTRAKT I: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej” Szanowni Państwo, W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamów...
More

III PRZETARG NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1/25 W LEŻAJSKU

III PRZETARG NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1/25   W LEŻAJSKU
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku działając jako zarządca Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku ogłasza III przetarg nieograniczony na: zawarcie umowy ustanowienia prawa odrębnej własności i przeniesienia jego własności na rzecz nabywcy lokalu położonego w Leżajsku przy ul. Broniewskiego 1/25 – o powierzchni użytkowej 51,90 m2 mieszczącym się na parterze w budynku IV kondygn...
More

UNIEWAŻNIENIE II PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1/25 W LEŻAJSKU

UNIEWAŻNIENIE II PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  NA LOKAL MIESZKALNY PRZY  UL. BRONIEWSKIEGO 1/25 W LEŻAJSKU
Posted on
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku działając jako zarządca Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku zawiadamia, iż Zarząd Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku unieważnienia postępowanie prowadzone formie przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy ustanowienia prawa odrębnej własności i przeniesienia jego własności na rzecz nabywcy lokalu położonego w Leżajsku przy u...
More