PRZETARG – „Ręczne sortowanie odpadów komunalnych”

PRZETARG – „Ręczne sortowanie odpadów komunalnych”
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na usługę pn.:  „Ręczne sortowanie odpadów komunalnych na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Leżajsku w 2021 roku” Szanowni Państwo, W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informuj...
More

Zapytanie ofertowe – wykonanie wiaty na rowery

Zapytanie ofertowe – wykonanie wiaty na rowery
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 3 przy ul. Staszica w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie usługi montażowo-spawalniczej polegającej na: wykonaniu wiaty na 8 rowerów obok budynku przy ul. Staszica 3 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: ...
More

Zapytanie Ofertowe Nr 19

Zapytanie Ofertowe Nr 19
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 63A przy ul. Mickiewicza w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie usługi termo-izolacyjnej polegającej na:pneumatycznym dociepleniu stropodachu na bud. przy ul. Mickiewicza 63A w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak...
More

Zapytanie Ofertowe Nr 17

Zapytanie Ofertowe Nr 17
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Gminy Miasto Leżajsk występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi instalacyjnej polegającej na: montaż instalacji CO w 5 mieszkaniach GML w budynku przy ul. Staszica 5 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Montaż 22 kpl. zestawów grzejnikowych z żebe...
More

Zapytanie Ofertowe Nr 16

Zapytanie Ofertowe Nr 16
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Gminy Miasto Leżajsk występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi instalacyjnej polegającej na: montaż instalacji CO w 2 mieszkaniach GML w budynku przy ul. Staszica 3 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Montaż 6 kpl. zestawów grzejnikowych z żeberek...
More

Zapytanie Ofertowe – wymianie pionu wod-kan.

Zapytanie Ofertowe – wymianie pionu wod-kan.
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 53 przy ul. Mickiewicza w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi instalacyjnej polegającej na:wymianie pionu wod-kan (środkowy w IV kl.) w budynku przy ul. Mickiewicza 53 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak n...
More

Zapytanie ofertowe – Remont elewacji szczytowej

Zapytanie ofertowe – Remont elewacji szczytowej
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 5 przy ul. Kopernika w Leżajskuwystępuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi termo-izolacyjnej polegającej na: remoncie docieplonej elewacji szczytowej na budynku przy ul. Kopernika 5 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niże...
More

Zapytanie ofertowe – Wymiana inst. elektrycznej – Staszica 5

Zapytanie ofertowe – Wymiana inst. elektrycznej – Staszica 5
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 5 przy ul. Staszica w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi elektro-instalacyjnej polegającej na: wymianie instalacji elektrycznej w piwnicach budynku przy ul. Staszica 5 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak ...
More

Zapytanie ofertowe – Wymiana inst. elektrycznej – Staszica 3

Zapytanie ofertowe – Wymiana inst. elektrycznej – Staszica 3
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 3 przy ul. Staszica w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi elektro-instalacyjnej polegającej na: wymianie instalacji elektrycznej w piwnicach budynku przy ul. Staszica 3 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak ...
More