Zapytanie ofertowe – Obróbki blacharskie balkonów Mickiewicza 62 w Leżajsku

Zapytanie ofertowe – Obróbki blacharskie balkonów Mickiewicza 62 w Leżajsku
Posted on
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi blacharskiej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów, tj. usługi polegającej na: montażu obróbek blacharskich na krawędziach balkonów z tyłu bud. Mickiewicza 62 w Leżajsku z następującym zakresem robót: Ustawienie rusztowania i reperacja t...
More

II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1/25 W LEŻAJSKU

II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1/25 W LEŻAJSKU
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku działając jako zarządca Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku ogłasza II przetarg nieograniczony na: zawarcie umowy ustanowienia prawa odrębnej własności i przeniesienia jego własności na rzecz nabywcy lokalu położonego w Leżajsku przy ul. Broniewskiego 1/25 – o powierzchni użytkowej 51,90 m2 mieszczącym się na parterze w budynku IV kondygn...
More

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1/25 W LEŻAJSKU

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  NA LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1/25 W LEŻAJSKU
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku działając jako zarządca Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku zawiadamia, iż Zarząd Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku unieważnia postępowanie prowadzone w formie przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy ustanowienia prawa odrębnej własności i przeniesienia jego własności na rzecz nabywcy lokalu położonego w Leżajsku przy ul...
More

Zapytanie Ofertowe – Miejsca postojowe

Zapytanie Ofertowe – Miejsca postojowe
Posted on
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 5 przy ul. Kopernika w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi brukarskiej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów, tj. usługi polegającej na: wykonanie dwóch miejsc postojowych z tyłu budynku przy ul. Kopernika 5 w Leżajsku z następującym ...
More

OGŁOSZENIE – lokal użytkowy do wynajęcia.

OGŁOSZENIE – lokal użytkowy do wynajęcia.
Posted on
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku działając jako zarządca Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku ogłasza, iż do wynajęcia jest lokal użytkowy o pow. 39,57 m2  znajdujący się w piwnicy budynku mieszczącego się przy ul. Broniewskiego 1A. Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągowo-kanalizacyjną, elektryczną oraz centralne ogrzewanie. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod...
More

Zapytanie Ofertowe – remont elewacji wraz z wymianą gzymsów

Zapytanie Ofertowe – remont elewacji wraz z wymianą gzymsów
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Gminy Miasto Leżajsk i wspólnot mieszkaniowych (m. in. budynków: Mickiewicza 8 i 10 w Leżajsku) występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów polegającej na: remoncie elewacji wraz z wymianą gzymsów na budynkach przy ul. Mickiewicza...
More

ZAPYTANIE OFERTOWE – wymianie podłóg w lokalu mieszkalnym

ZAPYTANIE OFERTOWE – wymianie podłóg w lokalu mieszkalnym
Posted on
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako wykonujący czynności właścicielskie w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk  występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi posadzkarskiej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów polegającej na: wymianie podłóg w lokalu mieszkalnym znajdującym się przy ul. Klasztornej 14/2 w Leżajsku z na...
More

ZAPYTANIE OFERTOWE – wymiana okienek piwnicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE – wymiana okienek piwnicznych
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Nr 5 przy ul. Broniewskiego w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi budowlanej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów polegającej na: wymianie okienek piwnicznych na ścianie tylnej budynku przy ul. Broniewskiego 5 w Leżajsku z nastę...
More

INFORMACJA O PLANOWANYM POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

INFORMACJA O PLANOWANYM POSTĘPOWANIU  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Dotyczy: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”. W dniu 05.03.2019 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) wyraził zgodę na zmianę zakresu modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Leżajsku polegającej na wydzieleniu z niej pierwszego etapu, który mógłby zostać sfinansowany w ramach pier...
More

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU ANKIETY.

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU ANKIETY.
Informujemy, że w dniach od 27.03.2019r do 05.04.2019r pracownicy naszej firmy będą przeprowadzali na terenie miasta leżajska dobrowolne badanie ankietowe dotyczące: wykorzystania bezzwrotnej pomocy finansowej  na wymianę kotłów centralnego ogrzewania i prace termomodernizacyjne. Uzyskane w ten sposób informacje posłużą do opracowania spójnego planu dla poprawy jakości powietrza w naszym mieści...
More