OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
W związku z ogłoszonym w dniu 31 marca 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, na podstawie § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zamknięty zostaje dla odwiedzających cmentarz komunalny  w Leżajsku od dnia 11 do 13 kwietnia 2...
More

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Przetarg na : "Budowę kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Leżajsku” na terenie nieruchomości o nr ewid. działki 4992/13, 4992/14, 4996/7, 4995/1 obręb Leżajsk. W ramach zadania przewiduje się zagospodarowanie terenu, które obejmuje 4 powtarzalne segmenty kolumbariów o wymiarach 1,37m x 13,03m z niszami na urny, nawierzchnię utwardzoną elementami betonowymi prefabrykowanymi w postaci kostki beto...
More

Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej

Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej
Szanowni Państwo, W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Zapraszamy do składania ofert oraz komunikację z Zamawiającym poprzez dedykowaną platformę przetargo...
More

Komunikat

Komunikat
W związku z potwierdzonymi przypadkami zachorowań na koronawirusa COVID-19 zaleca się aby nie korzystać z indywidualnych wizyt w placówkach MZK. Zachęca się aby podstawową formą kontaktu był kontakt telefoniczny:  sekretariat-17 242 08 58  lub   e-mail  sekretariat@mzklezajsk.pl   Zalecamy opłacanie rachunków poprzez elektroniczne przelewy bankowe. Dla stały...
More

Komunikat.

Komunikat.
Od dnia 12.03.2020  punkty selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) (Podolszyny 1 – Baza MZK Leżajsk, Siedlanka Boczna 2 - Oczyszczalnia ścieków) nieczynne , aż do odwołania.
More

Dostawa przerzucarki kompostu

Dostawa przerzucarki kompostu
„Dostawa przerzucarki kompostu” w ramach projektu „Modernizacja linii do sortowania odpadów selektywnie zebranych oraz rozbudowa kompostowni KOMWITA w Leżajsku” Szanowni Państwo, W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofer...
More

OGŁOSZENIE – Licytacja

OGŁOSZENIE – Licytacja
Posted on
Licytację na sprzedaż: przyczepy ciężarowej SAM, nr rej. RLE59FY, rok produkcji 1990 przyczepy ciężarowej SAM, nr rej. RLEY541, rok produkcji 2007 przyczepy lekkiej SAM, nr rej. RLEY237, rok produkcji 2006 przyczepy ciężarowej SAM, nr rej. RLE13064, rok produkcji 2012 samochodu KIA/PRYZMAT K2500 NS, nr rej. RLE05131, rok produkcji 2005 samochodu KIA SD 0312 K2500, nr rej. RLE05...
More

OGŁOSZENIE – lokal użytkowy do wynajęcia

OGŁOSZENIE – lokal użytkowy do wynajęcia
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku działając jako zarządca Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku ogłasza, iż do wynajęcia jest lokal użytkowy o pow. 39,57 m2 znajdujący się w piwnicy budynku mieszczącego się przy ul. Broniewskiego 1A. Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągowo-kanalizacyjną, elektryczną oraz centralnego ogrzewania. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod...
More

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do przewozu kontenerów oraz zimowego utrzymania dróg”

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do przewozu kontenerów oraz zimowego utrzymania dróg”
Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do przewozu kontenerów oraz zimowego utrzymania dróg z zabudową hakową i pługiem odśnieżnym do Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o.” SIWZ Publikacja ogłoszenia 15.11.2019 Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy dot...
More

Zapytanie ofertowe -wymiana lamp na LED

Zapytanie ofertowe -wymiana lamp na LED
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 60 przy ul. Mickiewicza w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi elektro-instalacyjnej polegającej na: wymianie lamp na LED z czujką ruchu w budynku przy ul. Mickiewicza 60 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót...
More