ZAPYTANIE OFERTOWE – docieplenie elewacji oraz kominów.

ZAPYTANIE OFERTOWE – docieplenie elewacji oraz kominów.
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Nr 5 przy ul. Broniewskiego w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów polegającej na: dociepleniu elewacji oraz kominów ponad dachem na bud. przy ul. Broniewskiego 5 w Leżajsku ...
More

Praca – Analityk finansowy.

Praca – Analityk finansowy.
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku poszukuje pracownika na stanowisko: Analityk finansowy Opis stanowiska: sporządzanie analiz i raportów finansowych dla potrzeb Zarządu i kierownictwa uczestnictwo w przygotowywaniu budżetu rocznego i planów wieloletnich; kontrola realizacji powyższych planów analizowanie rentowności usług bieżąca kontrola i analiza kosztów współ...
More

Ręczne sortowanie odpadów komunalnych na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku w 2019 roku.

Ręczne sortowanie odpadów komunalnych na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku w 2019 roku.
Ogłoszenie nr 651039-N-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Formularz oferty Wzór umowy Załącznik nr 1 Oświadczenie Wykonawcy Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej Załącznik nr 4 Wzór zobowiązania podmiotów trzecich Załącznik nr 5 Wykaz usług Aktualizacja z dnia 2018-11-30 Informacja z ...
More

Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2019 r. dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku

Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2019 r. dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku
Ogłoszenie nr 649559_N_2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności, albo braku przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 5 Wykaz usług Załącznik nr 6 Wzór umowy Aktualizacj...
More

Ogłoszenie – praca

Ogłoszenie – praca
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku poszukuje pracownika na stanowisko Kierownik Wydziału Oczyszczalni Ścieków Opis stanowiska: organizowanie pracy oczyszczalni ścieków i kompostowni nadzorowanie procesów technologicznych zapewnienie eksploatacji Regionalnej Instalacji Odpadów Zielonych nadzorowanie procesu kompostowania osadów ściekowych i odpadów zielonych, produkc...
More

ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonaniu remontu lokalu mieszkalnego

ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonaniu remontu lokalu mieszkalnego
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako wykonujący czynności właścicielskie w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leżajska występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów polegającej na: wykonaniu remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Staszica 5/19 w Leżajsku. z następującym zakresem robó...
More

ZAPYTANIE OFERTOWE o cenę wykonania usługi elektro-instalacyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE o cenę wykonania usługi elektro-instalacyjnej
Posted on
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 1 przy ul. Staszica w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi polegającej na : montażu instalacji domofonowej, montażu instalacji monitoringu dla terenu przy budynku oraz wymianie istniejących lamp na energooszczędne typu LED w budynku mieszkalnym w...
More

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 KONTRAKT I: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej” Instrukcja dla Wykonawców Część I IDW (PDF) Część I IDW załącznik 1B (PDF) Część I IDW załącznik 2 JEDZ (PDF) Załączniki edytowalne Część I IDW załaczniki (DOC) Część I IDW załącznik 1B (XLS) Część I IDW zał...
More

NOWA STRONA CMENTARZA KOMUNALNEGO W LEŻAJSKU

NOWA STRONA CMENTARZA KOMUNALNEGO W LEŻAJSKU
W miesiącach marzec - maj na cmentarzu komunalnym została wykonana inwentaryzacja. Dzięki pracom powstały mapy i plany, sporządzane na podstawie danych z pomiaru geodezyjnego, spis z natury wszystkich osób pochowanych na cmentarzach, stworzono systemu administracji oraz zbudowano strona internetowa cmentarza. Na stronie znajdzie się Interaktywny Plan Cmentarza, na którym można odnaleźć dane o każ...
More

Zapytanie Ofertowe o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej z dostawą materiałów.

Zapytanie Ofertowe  o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej z dostawą materiałów.
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako wykonujący czynności właścicielskie w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leżajska występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów, tj. usługi polegającej na: Wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym Nr 16 znajdującym się w budynku wie...
More