Zapytanie Ofertowe – remont elewacji wraz z wymianą gzymsów

Zapytanie Ofertowe – remont elewacji wraz z wymianą gzymsów
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Gminy Miasto Leżajsk i wspólnot mieszkaniowych (m. in. budynków: Mickiewicza 8 i 10 w Leżajsku) występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów polegającej na: remoncie elewacji wraz z wymianą gzymsów na budynkach przy ul. Mickiewicza...
More

ZAPYTANIE OFERTOWE – wymianie podłóg w lokalu mieszkalnym

ZAPYTANIE OFERTOWE – wymianie podłóg w lokalu mieszkalnym
Posted on
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako wykonujący czynności właścicielskie w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk  występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi posadzkarskiej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów polegającej na: wymianie podłóg w lokalu mieszkalnym znajdującym się przy ul. Klasztornej 14/2 w Leżajsku z na...
More

ZAPYTANIE OFERTOWE – wymiana okienek piwnicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE – wymiana okienek piwnicznych
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Nr 5 przy ul. Broniewskiego w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi budowlanej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów polegającej na: wymianie okienek piwnicznych na ścianie tylnej budynku przy ul. Broniewskiego 5 w Leżajsku z nastę...
More

INFORMACJA O PLANOWANYM POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

INFORMACJA O PLANOWANYM POSTĘPOWANIU  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Dotyczy: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”. W dniu 05.03.2019 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) wyraził zgodę na zmianę zakresu modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Leżajsku polegającej na wydzieleniu z niej pierwszego etapu, który mógłby zostać sfinansowany w ramach pier...
More

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU ANKIETY.

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU ANKIETY.
Informujemy, że w dniach od 27.03.2019r do 05.04.2019r pracownicy naszej firmy będą przeprowadzali na terenie miasta leżajska dobrowolne badanie ankietowe dotyczące: wykorzystania bezzwrotnej pomocy finansowej  na wymianę kotłów centralnego ogrzewania i prace termomodernizacyjne. Uzyskane w ten sposób informacje posłużą do opracowania spójnego planu dla poprawy jakości powietrza w naszym mieści...
More

ZAPYTANIE OFERTOWE – docieplenie elewacji oraz kominów.

ZAPYTANIE OFERTOWE – docieplenie elewacji oraz kominów.
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Nr 5 przy ul. Broniewskiego w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów polegającej na: dociepleniu elewacji oraz kominów ponad dachem na bud. przy ul. Broniewskiego 5 w Leżajsku ...
More

Ręczne sortowanie odpadów komunalnych na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku w 2019 roku.

Ręczne sortowanie odpadów komunalnych na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku w 2019 roku.
Ogłoszenie nr 651039-N-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Formularz oferty Wzór umowy Załącznik nr 1 Oświadczenie Wykonawcy Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej Załącznik nr 4 Wzór zobowiązania podmiotów trzecich Załącznik nr 5 Wykaz usług Aktualizacja z dnia 2018-11-30 Informacja z ...
More

Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2019 r. dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku

Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2019 r. dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku
Ogłoszenie nr 649559_N_2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności, albo braku przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 5 Wykaz usług Załącznik nr 6 Wzór umowy Aktualizacj...
More

ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonaniu remontu lokalu mieszkalnego

ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonaniu remontu lokalu mieszkalnego
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako wykonujący czynności właścicielskie w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leżajska występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów polegającej na: wykonaniu remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Staszica 5/19 w Leżajsku. z następującym zakresem robó...
More

ZAPYTANIE OFERTOWE o cenę wykonania usługi elektro-instalacyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE o cenę wykonania usługi elektro-instalacyjnej
Posted on
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 1 przy ul. Staszica w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi polegającej na : montażu instalacji domofonowej, montażu instalacji monitoringu dla terenu przy budynku oraz wymianie istniejących lamp na energooszczędne typu LED w budynku mieszkalnym w...
More