OGŁOSZENIE – PRACA – Kierownik Wydziału Oczyszczania i Gospodarki Odpadami

OGŁOSZENIE – PRACA – Kierownik Wydziału Oczyszczania i Gospodarki Odpadami
Posted on
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku poszukuje pracownika na stanowisko : Kierownik Wydziału Oczyszczania i Gospodarki Odpadami Opis stanowiska: organizowanie pracy wydziału w zakresie: -  zbiórki i wywozu odpadów -  zbiórki, skupu i segregacji surowców wtórnych -  utrzymania czystości na terenie miasta -  zimowego utrzymania dróg nadzór nad pracą sortowni surowców w...
More

OGŁOSZENIE – Licytacja

OGŁOSZENIE – Licytacja
Posted on
Licytację na sprzedaż: przyczepy ciężarowej SAM, nr rej. RLE59FY, rok produkcji 1990 przyczepy ciężarowej SAM, nr rej. RLEY541, rok produkcji 2007 przyczepy lekkiej SAM, nr rej. RLEY237, rok produkcji 2006 przyczepy ciężarowej SAM, nr rej. RLE13064, rok produkcji 2012 samochodu KIA/PRYZMAT K2500 NS, nr rej. RLE05131, rok produkcji 2005 samochodu KIA SD 0312 K2500, nr rej. RLE05...
More

OGŁOSZENIE – lokal użytkowy do wynajęcia

OGŁOSZENIE – lokal użytkowy do wynajęcia
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku działając jako zarządca Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku ogłasza, iż do wynajęcia jest lokal użytkowy o pow. 39,57 m2 znajdujący się w piwnicy budynku mieszczącego się przy ul. Broniewskiego 1A. Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągowo-kanalizacyjną, elektryczną oraz centralnego ogrzewania. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod...
More

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do przewozu kontenerów oraz zimowego utrzymania dróg”

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do przewozu kontenerów oraz zimowego utrzymania dróg”
Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do przewozu kontenerów oraz zimowego utrzymania dróg z zabudową hakową i pługiem odśnieżnym do Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o.” SIWZ Publikacja ogłoszenia 15.11.2019 Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy dot...
More

Zapytanie ofertowe -wymiana lamp na LED

Zapytanie ofertowe -wymiana lamp na LED
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 60 przy ul. Mickiewicza w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi elektro-instalacyjnej polegającej na: wymianie lamp na LED z czujką ruchu w budynku przy ul. Mickiewicza 60 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót...
More

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do przewozu kontenerów oraz zimowego utrzymania dróg”

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do przewozu kontenerów oraz zimowego utrzymania dróg”
Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do przewozu kontenerów oraz zimowego utrzymania dróg z zabudową hakową i pługiem odśnieżnym do Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o." SIWZ Publikacja ogłoszenia Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczen...
More

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2020r. dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2020r. dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku”
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na usługę pn.: „Sukcesywna dostawa  oleju napędowego w 2020r. dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku” Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w ilości do 200 000 litrów dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Leżajsku Publikacja ogłoszenia SIWZ ...
More

PRZETARG – „Ręczne sortowanie odpadów komunalnych”

PRZETARG – „Ręczne sortowanie odpadów komunalnych”
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na usługę pn.:  „Ręczne sortowanie odpadów komunalnych na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Leżajsku w 2020 roku” Szanowni Państwo, W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujem...
More

Zapytanie Ofertowe -remont biura wraz z adaptacją na lokal mieszkalny.

Zapytanie Ofertowe -remont biura wraz z adaptacją na lokal mieszkalny.
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako jako wykonujący czynności właściciela w zarządzie nieruchomościami położonymi na terenie miasta Leżajska występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów i wyposażenia wyszczególnionego w Przedmiarze robót, tj. usługi polegającej na: remoncie biura wraz z ad...
More

UNIEWAŻNIENIE IV PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1/25 W LEŻAJSKU

UNIEWAŻNIENIE IV PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1/25 W LEŻAJSKU
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku działając jako zarządca Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku zawiadamia, iż Zarząd Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku unieważnienia postępowanie prowadzone w formie przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy ustanowienia prawa odrębnej własności i przeniesienia jego własności na rzecz nabywcy lokalu położonego w Leżajsku przy...
More