Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2018 r.

Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2018 r.
Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2018 r. dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku Ogłoszenie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 - Formularz oferty Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o prznależności, albo braku przynależno...
More

Dostawa samochodu (nowego)w formie leasingu operacyjnego

Dostawa samochodu (nowego)w formie leasingu operacyjnego
„Dostawa samochodu (nowego)w formie leasingu operacyjnego dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Leżajsku” Przedmiotem zamówienia jest dostawa  samochodu w formie leasingu operacyjnego. Samochód skrzyniowy, wywrotka o ładowności do 3,5 Mg do zbiórki surowców wtórnych. bzp.uzp.gov.pl_ZP400 Podglad Opublikowanego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 - For...
More

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o w Leżajsku ogłasza przetarg na: „Ręczne sortowanie odpadów komunalnych na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku w 2018 roku” Ogłoszenie SIWZ Załacznik nr 1 - Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o przynależności do gru...
More

Taryfa dla ciepła

Taryfa dla ciepła
Taryfa dla ciepła Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku informuje, że zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października 2017 nr OKR-4210-26(9)/2017/2886/XII/EŚ  „Taryfa dla ciepła” zostaje wprowadzona do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 01.11.2017r. Powyższa taryfa jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 2017r poz. ...
More

Praca w MZK – Inspektor / Specjalista ds. BHP

Praca w MZK – Inspektor / Specjalista ds. BHP
OGŁOSZENIE Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku poszukuje pracownika na stanowisko Inspektor / Specjalista ds. BHP   Opis stanowiska: -  bieżąca kontrola warunków pracy, -  współpraca z pracodawcą i doradztwo w zakresie stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, -  przeprowadzanie wstępnych i okresowych szkoleń BHP, -  sporządzanie niezbędnej dokumentacji wyni...
More

Przetarg nieograniczony na dostawę pojazdu ciężarowego

Przetarg nieograniczony na dostawę pojazdu ciężarowego
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę pojazdu ciężarowego, na podwoziu trzyosiowym, w układzie napędowym 6×2, z silnikiem spełniającym wymogi normy EURO VI, wyposażonego w zabudowę śmieciarki o pojemności co najmniej 19 m³, przeznaczonego do odbioru i transportu odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,...
More

Przetarg nieograniczony na dostawę pojazdu ciężarowego

Przetarg nieograniczony na dostawę pojazdu ciężarowego
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę pojazdu ciężarowego, na podwoziu trzyosiowym, w układzie napędowym 6x2, z silnikiem spełniającym wymogi normy EURO VI, wyposażonego w zabudowę śmieciarki o pojemności co najmniej 19 m³, przeznaczonego do odbioru i transportu odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,...
More

Informacja o odrzuceniu oferty

Informacja o odrzuceniu oferty
Informacja o odrzuceniu oferty na zadanie pn. „Termomodernizacja dwóch budynków wielorodzinnych wraz z modernizacją oświetlenia i montażem odnawialnych źródeł energii elektrycznej w postaci ogniw fotowoltaicznych przy ul. Broniewskiego w Leżajsku”. Informacja o odrzuceniu oferty
More

Informacja o braku wyboru oferty

Informacja o braku wyboru oferty
Informacja o braku wyboru oferty na zadanie pn. „Termomodernizacja dwóch budynków wielorodzinnych wraz z modernizacją oświetlenia i montażem odnawialnych źródeł energii elektrycznej w postaci ogniw fotowoltaicznych przy ul. Broniewskiego w Leżajsku”. Informacja o braku wyboru oferty
More