UWAGA. Zmiany w terminach odbioru odpadów.

UWAGA. Zmiany w terminach odbioru odpadów.
Informujemy, że od lipca 2017 obowiązywać będzie nowy harmonogram odbioru odpadów na terenie Leżajska. Największej zmianie ulegnie odbiór surowców (odpadów segregowanych) odbieranych dotąd w pierwszą sobotę miesiąca. Począwszy od lipca do grudnia 2017 r. będą to różne dni tygodnia przy końcu każdego miesiąca określone w harmonogramie. Natomiast w roku 2018 będzie to każdy ostatni poniedziałek mies...
More

Zapytanie ofertowe Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zapytanie ofertowe Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Zapytanie ofertowe Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Termomodernizacja dwóch budynków wielorodzinnych wraz z modernizacją oświetlenia i montażem odnawialnych źródeł energii elektrycznej w postaci ogniw fotowoltaicznych przy ul. Broniewskiego w Leżajsku”. Informacja o wyborze najkorzystniejszej o...
More

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Leżajsku otrzyma dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Leżajsku otrzyma dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W dniu 15.05.2017 r. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umowę o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020 działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” przedsięwzięcia pt. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej oraz usprawnieniem zarządzania ma...
More

Zapytanie ofertowe Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zapytanie ofertowe Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Zapytanie ofertowe Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pn. "Termomodernizacja dwóch budynków wielorodzinnych wraz z modernizacją oświetlenia i montażem odnawialnych źródeł energii elektrycznej w postaci ogniw fotowoltaicznych przy ul. Broniewskiego w Leżajsku". Treść ogłoszenia SIWZ _2 Wzór oferty Wzór umowy z wykonawcą Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami Oświadczenie o nieistnieniu...
More

Liderzy Regionu 2017

Liderzy Regionu 2017
Już po raz siódmy Gazeta Codzienna Nowiny zorganizowała projekt promocyjny „Liderzy Regionu“. Liczba kandydatów oraz towarzyszące mu zainteresowanie dowodzą, że inicjatywa ta jest ceniona nie tylko przez środowiska gospodarcze Podkarpacia. Projekt ma na celu pokazywanie dobrych przykładów poprzez promowanie firm i instytucji, które wyróżniają się w poszczególnych dziedzinach. W woj. podkarpacki...
More

CERTYFIKAT WIARYGODNEJ FIRMY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO dla MZK w Leżajsku

CERTYFIKAT WIARYGODNEJ FIRMY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO dla MZK w Leżajsku
GALA “WIARYGODNYCH FIRM I LIDERÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO”.   14 grudnia 2016 roku o godzinie 12.00 w sali kameralnej Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie odbyła się uroczysta Gala „Wiarygodnych Firm i Liderów Województwa Podkarpackiego”. Podczas uroczystej Gali, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Pan Stanisław Kruczek wraz z Prezesem Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie Pa...
More

Nowoczesna identyfikacja należności

Nowoczesna identyfikacja należności
W celu łatwiejszej identyfikacji przelewów każdy płatnik od listopada 2016 posiada własne indywidualne konto służące do wpłat należności. Informację o numerze własnego rachunku można pozyskać z każdej wystawionej przez inkasenta faktury lub w kasie MZK przy ulicy Żwirki i Wigury 3 w Leżajsku. Prosimy o dokonywanie przelewów wykorzystując własny numer konta.
More

Miejski Zakład Komunalny Liderem Recyklingu

Miejski Zakład Komunalny Liderem Recyklingu
W dniach 11-14 października 2016 r. w Poznaniu podczas trwania Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM, odbył się finał XVII edycji „Konkursu o Puchar Recyklingu”. Konkurs organizowany jest raz do roku pod honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Wodnej, Związku Miast Polskich oraz Polskiej Izby Ekologii. Warunkiem zakwalifikowania się do ud...
More