Zapytanie Ofertowe o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej z dostawą materiałów.

Zapytanie Ofertowe  o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej z dostawą materiałów.
Posted on
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako wykonujący czynności właścicielskie w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leżajska występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów, tj. usługi polegającej na: Wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym Nr 18 znajdującym się w budynku wie...
More

Zapytanie Ofertowe o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej z dostawą materiałów.

Zapytanie Ofertowe  o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej z dostawą materiałów.
Posted on
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako wykonujący czynności właścicielskie w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leżajska występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów, tj. usługi polegającej na: Wymianie kotła gazowego na instalacji centralnego ogrzewania tzw etażowego w lokalu mieszkalnym Nr 1...
More

Zapytanie Ofertowe o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej z dostawą materiałów.

Zapytanie Ofertowe  o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej z dostawą materiałów.
Posted on
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako wykonujący czynności właścicielskie w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leżajska występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów, tj. usługi polegającej na: Wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym Nr 2 znajdującym się w budynku wiel...
More

Zapytanie Ofertowe o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej.

Zapytanie Ofertowe o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej.
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Nr 5 przy ul. Broniewskiego w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi remontowej polegającej na: uszczelnieniu pokrycia dachowego z blachy trapezowanej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 5 w Leżajsku.   Opis budynku: ...
More

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej
Posted on
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 53 przy ul. Mickiewicza w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi polegającej na wymianie pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 53 w Leżajsku. Opis budynku: Jest to budynek mieszkalny, wielorod...
More

Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę budynku Kaplicy Cmentarnej w Leżajsku.

Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę budynku Kaplicy Cmentarnej w Leżajsku.
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku ogłasza przetarg nieograniczony na: „ Przebudowę i rozbudowę budynku Kaplicy Cmentarnej  na dz. ew. 4992/13; 4992/14; 4992/2 i 5003/1 w Leżajsku wraz z wewnętrznymi instalacjami: gazową, ogrzewania centralnego, elektryczną oraz przyłączem kanalizacji deszczowej i przyłączem wodociągowym na potrzeby hydrantu zewnętrznego” Ogłoszenie z dnia 07.05....
More

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi projektowej – remont dachu i kominów ponad dachem

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi projektowej – remont dachu i kominów ponad dachem
Posted on
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 60 przy ul. Mickiewicza w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi projektowej na remont dachu i kominów ponad dachem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 60 w Leżajsku. Opis budynku i obecny stan techniczny dachu wraz z kominami:...
More

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi przy wymianie pionów wodno-kanalizacyjnych.

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi przy wymianie pionów wodno-kanalizacyjnych.
Posted on
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 5 przy ul. Kopernika 5 w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi polegającej na: wymianie pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kopernika 5 w Leżajsku. Opis budynku: Jest to budynek mieszkalny, wielorodzinny, ...
More

Prace na sieci wodociągowej w dniu 21.05.2018 r.

Prace na sieci wodociągowej w dniu 21.05.2018 r.
Wydział Wodociągów i Kanalizacji informuje ,że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu 21.05.2018  mogą wystąpić  chwilowe braki wody  i wahania  ciśnienia wody  w rejonie n/w ulic : - Reymonta - Sportowa - Akacjowa - Wierzbowa - Podolszyny - Klonowa Powyższe prace mają na celu zapewnić prawidłowość funkcjonowania  sieci wodociągowej .       ...
More

Prace na sieci wodociągowej w dniu 16.05.2018 r.

Prace na sieci wodociągowej w dniu 16.05.2018 r.
Wydział Wodociągów i Kanalizacji   Informuje, że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu 16.05.2018 r. mogą wystąpić chwilowe braki wody i wahania ciśnienia wody w rejonie n/w ulic: - Moniuszki - Boczna Moniuszki - Zaciszna - Spokojna - Studzienna - Górna - Dolna - Piekarska - Krótka - Rynek - Plac Targowy - Targowa - Jarosławska - Rzeszowska - Siko...
More