Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
W dniu 29.06.2017 r. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Marii Konopnickiej 9 w Nowej Sarzynie, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej termomodernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych przy ul. Marii Konopnickiej 9 i 12 w Nowej Sarzynie", w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 1/06/17. ZAWIA...
More

Leżajska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku ogłasza zapytanie ofertowe

Leżajska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku ogłasza zapytanie ofertowe
Posted on
Termomodernizacja dwóch budynków wielorodzinnych wraz z modernizacją oświetlenia i montażem odnawialnych źródeł energii elektrycznej w postaci ogniw fotowoltaicznych przy ul. Broniewskiego w Leżajsku. Leżajska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: "Termomodernizacja dwóch budynków wielorodzinnych wraz z modernizacją oświetlenia i montażem odna...
More

KOMUNIKAT o zakazie wprowadzania wód opadowych z posesji do kanalizacji sanitarnej

KOMUNIKAT  o zakazie wprowadzania wód opadowych z posesji do  kanalizacji sanitarnej
Przypominamy, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego odłączenia od kanalizacji sanitarnej podłączeń takich elementów jak: rynny, kratki deszczowe, systemy odwodnieniowe, itp. Służby Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Leżajsku prowadzą ciągłą kontrolę przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej. Wobec właścicieli posesji, u których zostanie stwierdzone nielegalne podł...
More

Zapytanie ofertowe Wspólnoty Mieszkaniowej w Nowej Sarzynie

Zapytanie ofertowe Wspólnoty Mieszkaniowej w Nowej Sarzynie
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych pn: „Montaż instalacji fotowoltaicznej i termomodernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych przy ul. Marii Konopnickiej 9 i 12 w Nowej Sarzynie”. ZAPYTANIE OFERTOWE zał nr 1 Formularz ofertowy.N.S zał nr 2 oświadczenie brak powiązań N.S. zał nr 3 wykaz robót zał nr 4 Wykaz osób.N.S. zał nr 5 projekt umowy z...
More

System radiowego odczytu wodomierzy w Leżajsku

System radiowego odczytu wodomierzy w Leżajsku
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku informuje o rozpoczęciu wdrażania systemu radiowego odczytu wodomierzy. Tego typu rozwiązanie będzie stanowiło ogromne udogodnienie dla wszystkich odbiorców wody. Pomiaru licznika można będzie dokonać w dowolnej chwili - nawet w przypadku utrudnionego dostępu do posesji czy też braku obecności lokatora. Aktualnie spółka dokonała wymiany i montażu blis...
More

UWAGA. Zmiany w terminach odbioru odpadów.

UWAGA. Zmiany w terminach odbioru odpadów.
Informujemy, że od lipca 2017 obowiązywać będzie nowy harmonogram odbioru odpadów na terenie Leżajska. Największej zmianie ulegnie odbiór surowców (odpadów segregowanych) odbieranych dotąd w pierwszą sobotę miesiąca. Począwszy od lipca do grudnia 2017 r. będą to różne dni tygodnia przy końcu każdego miesiąca określone w harmonogramie. Natomiast w roku 2018 będzie to każdy ostatni poniedziałek mies...
More

Zapytanie ofertowe Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zapytanie ofertowe Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Zapytanie ofertowe Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Termomodernizacja dwóch budynków wielorodzinnych wraz z modernizacją oświetlenia i montażem odnawialnych źródeł energii elektrycznej w postaci ogniw fotowoltaicznych przy ul. Broniewskiego w Leżajsku”. Informacja o wyborze najkorzystniejszej o...
More

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Leżajsku otrzyma dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Leżajsku otrzyma dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W dniu 15.05.2017 r. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umowę o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020 działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” przedsięwzięcia pt. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej oraz usprawnieniem zarządzania ma...
More