Przetarg nieograniczony na dostawę pojazdu ciężarowego

Przetarg nieograniczony na dostawę pojazdu ciężarowego
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę pojazdu ciężarowego, na podwoziu trzyosiowym, w układzie napędowym 6x2, z silnikiem spełniającym wymogi normy EURO VI, wyposażonego w zabudowę śmieciarki o pojemności co najmniej 19 m³, przeznaczonego do odbioru i transportu odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,...
More

Informacja o odrzuceniu oferty

Informacja o odrzuceniu oferty
Informacja o odrzuceniu oferty na zadanie pn. „Termomodernizacja dwóch budynków wielorodzinnych wraz z modernizacją oświetlenia i montażem odnawialnych źródeł energii elektrycznej w postaci ogniw fotowoltaicznych przy ul. Broniewskiego w Leżajsku”. Informacja o odrzuceniu oferty
More

Informacja o braku wyboru oferty

Informacja o braku wyboru oferty
Informacja o braku wyboru oferty na zadanie pn. „Termomodernizacja dwóch budynków wielorodzinnych wraz z modernizacją oświetlenia i montażem odnawialnych źródeł energii elektrycznej w postaci ogniw fotowoltaicznych przy ul. Broniewskiego w Leżajsku”. Informacja o braku wyboru oferty
More

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE
Posted on
RADA NADZORCZA zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. zapytanie ofertowe-badanie sprawozd. finansowego formularz ofertowy
More

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
W dniu 29.06.2017 r. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Marii Konopnickiej 9 w Nowej Sarzynie, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej termomodernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych przy ul. Marii Konopnickiej 9 i 12 w Nowej Sarzynie", w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 1/06/17. ZAWIA...
More

Leżajska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku ogłasza zapytanie ofertowe

Leżajska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku ogłasza zapytanie ofertowe
Posted on
Termomodernizacja dwóch budynków wielorodzinnych wraz z modernizacją oświetlenia i montażem odnawialnych źródeł energii elektrycznej w postaci ogniw fotowoltaicznych przy ul. Broniewskiego w Leżajsku. Leżajska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: "Termomodernizacja dwóch budynków wielorodzinnych wraz z modernizacją oświetlenia i montażem odna...
More

KOMUNIKAT o zakazie wprowadzania wód opadowych z posesji do kanalizacji sanitarnej

KOMUNIKAT  o zakazie wprowadzania wód opadowych z posesji do  kanalizacji sanitarnej
Przypominamy, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego odłączenia od kanalizacji sanitarnej podłączeń takich elementów jak: rynny, kratki deszczowe, systemy odwodnieniowe, itp. Służby Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Leżajsku prowadzą ciągłą kontrolę przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej. Wobec właścicieli posesji, u których zostanie stwierdzone nielegalne podł...
More

Zapytanie ofertowe Wspólnoty Mieszkaniowej w Nowej Sarzynie

Zapytanie ofertowe Wspólnoty Mieszkaniowej w Nowej Sarzynie
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych pn: „Montaż instalacji fotowoltaicznej i termomodernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych przy ul. Marii Konopnickiej 9 i 12 w Nowej Sarzynie”. ZAPYTANIE OFERTOWE zał nr 1 Formularz ofertowy.N.S zał nr 2 oświadczenie brak powiązań N.S. zał nr 3 wykaz robót zał nr 4 Wykaz osób.N.S. zał nr 5 projekt umowy z...
More