Prace na sieci wodociągowej w dniu 14.05.2018

Wydział Wodociągów i Kanalizacji Informuje, że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu 14.05.2018 mogą wystąpić  chwilowe braki wody  i wahania  ciśnienia wody  w rejonie n/w ulic : - Podzwierzyniec - Lipy - Reymonta - Klonowa - Błonie - Nizinna - Burm. Zawilskich - Św.Królowej Jadwigi - Sikorskiego Powyższe prace mają na celu zapewnić prawidłowość funkcjonowania  sieci wodociągowej . Po ponownym uruchomieniu sieci mogą wystąpić ewentualne czasowe zanieczyszcze...
More

Obwieszczenie – Przetwarzanie odpadów metodami odzysku R3, R12, R13.

OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) i art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z wnioskiem Miejskiego Zakładu Komunalnego spółka z 0.0. w Leżajsku w spra...
More

Praca w MZK

OGŁOSZENIE Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku poszukuje pracownika na stanowisko Inspektor / Specjalista ds. BHP Opis stanowiska:  bieżąca kontrola warunków pracy,  współpraca z pracodawcą i doradztwo w zakresie stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy,  przeprowadzanie wstępnych i okresowych szkoleń BHP,  sporządzanie niezbędnej dokumentacji wynikającej z przepisów (ocena ryzyka zawodowego, instrukcje, analizy stanu BHP)  realizowanie innyc...
More