Garaż nr 6 do wynajęcia.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku działając jako wykonujący czynności właścicielskie w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk na podstawie umowy Nr OR.032.290.2018 z dn. 18.12.2018 ogłasza nabór wniosków na najem garażu murowanego Nr 6 o powierzchni użytkowej 20,56 m²  znajdującego się w zabudowie szeregowej przy ul. Mickiewicza 16 w Leżajsku (z tyłu budynku księgarni w dołku przy ul. Mickiewicza) Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 017 242 62 0...
More

12.12.2018 PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Wydział Wodociągów i Kanalizacji Ogłasza przerwę w dostawie wody w dniu 12.12.2017  tj.środa  w godz. 8.00 do 14.00  dla n/w. ulic : - Podolszyny od n-ru  1 do 106 - Witosa - K.K. Baczyńskiego - P.płk Więcława Śląskiego Po ponownym uruchomieniu sieci mogą wystąpić  ewentualne czasowe zanieczyszczenia wody. Za utrudnienia przepraszamy
More

Praca – Analityk finansowy.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku poszukuje pracownika na stanowisko: Analityk finansowy Opis stanowiska: sporządzanie analiz i raportów finansowych dla potrzeb Zarządu i kierownictwa uczestnictwo w przygotowywaniu budżetu rocznego i planów wieloletnich; kontrola realizacji powyższych planów analizowanie rentowności usług bieżąca kontrola i analiza kosztów współpraca z działem księgowości Wymagania:  wykształcenie wyższe, najlepiej ekonomiczne mile ...
More

Ogłoszenie – praca

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku poszukuje pracownika na stanowisko Kierownik Wydziału Oczyszczalni Ścieków Opis stanowiska: organizowanie pracy oczyszczalni ścieków i kompostowni nadzorowanie procesów technologicznych zapewnienie eksploatacji Regionalnej Instalacji Odpadów Zielonych nadzorowanie procesu kompostowania osadów ściekowych i odpadów zielonych, produkcji i sprzedaży kompostu zapewnienie sprawnego działania maszyn i urządzeń eksploatowanych w oczys...
More

Prace na sieci wodociągowej w dniu 14.05.2018

Wydział Wodociągów i Kanalizacji Informuje, że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu 14.05.2018 mogą wystąpić  chwilowe braki wody  i wahania  ciśnienia wody  w rejonie n/w ulic : - Podzwierzyniec - Lipy - Reymonta - Klonowa - Błonie - Nizinna - Burm. Zawilskich - Św.Królowej Jadwigi - Sikorskiego Powyższe prace mają na celu zapewnić prawidłowość funkcjonowania  sieci wodociągowej . Po ponownym uruchomieniu sieci mogą wystąpić ewentualne czasowe zanieczyszcze...
More

Obwieszczenie – Przetwarzanie odpadów metodami odzysku R3, R12, R13.

OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) i art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z wnioskiem Miejskiego Zakładu Komunalnego spółka z 0.0. w Leżajsku w spra...
More

Praca w MZK

OGŁOSZENIE Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku poszukuje pracownika na stanowisko Inspektor / Specjalista ds. BHP Opis stanowiska:  bieżąca kontrola warunków pracy,  współpraca z pracodawcą i doradztwo w zakresie stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy,  przeprowadzanie wstępnych i okresowych szkoleń BHP,  sporządzanie niezbędnej dokumentacji wynikającej z przepisów (ocena ryzyka zawodowego, instrukcje, analizy stanu BHP)  realizowanie innyc...
More