Obwieszczenie – Przetwarzanie odpadów metodami odzysku R3, R12, R13.

OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) i art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z wnioskiem Miejskiego Zakładu Komunalnego spółka z 0.0. w Leżajsku w spra...
More

22.08.2017 PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Wydział Wodociągów i Kanalizacji Ogłasza przerwę w dostawie wody w dniu 22.08.2017  tj.wtorek  w godz. 8.00 do 15.00  dla n/w. ulic : - Iwaszkiewicza - Jana z Dukli - Kochanowskiego - Konopnickiej - Opalińskiego - Prusa - Reja - Tuwima Po ponownym uruchomieniu sieci mogą wystąpić  ewentualne czasowe zanieczyszczenia wody. Za utrudnienia przepraszamy
More

Praca w MZK

OGŁOSZENIE Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku poszukuje pracownika na stanowisko Inspektor / Specjalista ds. BHP Opis stanowiska:  bieżąca kontrola warunków pracy,  współpraca z pracodawcą i doradztwo w zakresie stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy,  przeprowadzanie wstępnych i okresowych szkoleń BHP,  sporządzanie niezbędnej dokumentacji wynikającej z przepisów (ocena ryzyka zawodowego, instrukcje, analizy stanu BHP)  realizowanie innyc...
More