OGŁOSZENIE – PRACA – Kierownik Wydziału Oczyszczania i Gospodarki Odpadami

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku poszukuje pracownika na stanowisko : Kierownik Wydziału Oczyszczania i Gospodarki Odpadami Opis stanowiska: organizowanie pracy wydziału w zakresie: -  zbiórki i wywozu odpadów -  zbiórki, skupu i segregacji surowców wtórnych -  utrzymania czystości na terenie miasta -  zimowego utrzymania dróg nadzór nad pracą sortowni surowców wtórnych zapewnienie eksploatacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i bieżącej obsług...
More

OGŁOSZENIE – Licytacja

Licytację na sprzedaż: przyczepy ciężarowej SAM, nr rej. RLE59FY, rok produkcji 1990 przyczepy ciężarowej SAM, nr rej. RLEY541, rok produkcji 2007 przyczepy lekkiej SAM, nr rej. RLEY237, rok produkcji 2006 przyczepy ciężarowej SAM, nr rej. RLE13064, rok produkcji 2012 samochodu KIA/PRYZMAT K2500 NS, nr rej. RLE05131, rok produkcji 2005 samochodu KIA SD 0312 K2500, nr rej. RLE05094, rok produkcji 2003   Licytacja odbędzie się w dniu 12.12.2019 r. o godzinie 10 00 w siedz...
More

OGŁOSZENIE – lokal użytkowy do wynajęcia

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku działając jako zarządca Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku ogłasza, iż do wynajęcia jest lokal użytkowy o pow. 39,57 m2 znajdujący się w piwnicy budynku mieszczącego się przy ul. Broniewskiego 1A. Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągowo-kanalizacyjną, elektryczną oraz centralnego ogrzewania. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 17 242 08 58 wew. 122.
More

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do przewozu kontenerów oraz zimowego utrzymania dróg”

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do przewozu kontenerów oraz zimowego utrzymania dróg z zabudową hakową i pługiem odśnieżnym do Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o.” SIWZ Publikacja ogłoszenia 15.11.2019 Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o prznależności albo braku przynależności do gr...
More

Zapytanie ofertowe -wymiana lamp na LED

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 60 przy ul. Mickiewicza w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi elektro-instalacyjnej polegającej na: wymianie lamp na LED z czujką ruchu w budynku przy ul. Mickiewicza 60 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Demontaż istniejacych lamp + utylizacja materiału rozbiórkowego ......................
More

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do przewozu kontenerów oraz zimowego utrzymania dróg”

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do przewozu kontenerów oraz zimowego utrzymania dróg z zabudową hakową i pługiem odśnieżnym do Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o." SIWZ Publikacja ogłoszenia Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o prznależności, albo braku przynależności do grupy kapita...
More

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2020r. dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na usługę pn.: „Sukcesywna dostawa  oleju napędowego w 2020r. dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku” Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w ilości do 200 000 litrów dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Leżajsku Publikacja ogłoszenia SIWZ Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków ...
More

PRZETARG – „Ręczne sortowanie odpadów komunalnych”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na usługę pn.:  „Ręczne sortowanie odpadów komunalnych na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Leżajsku w 2020 roku” Szanowni Państwo, W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie...
More

Zapytanie Ofertowe -remont biura wraz z adaptacją na lokal mieszkalny.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako jako wykonujący czynności właściciela w zarządzie nieruchomościami położonymi na terenie miasta Leżajska występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów i wyposażenia wyszczególnionego w Przedmiarze robót, tj. usługi polegającej na: remoncie biura wraz z adaptacją na lokal mieszkalny w bud. przy ul. Sanowej 34 w Leżajsku z następującym zakresem robót: ...
More

UNIEWAŻNIENIE IV PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1/25 W LEŻAJSKU

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku działając jako zarządca Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku zawiadamia, iż Zarząd Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku unieważnienia postępowanie prowadzone w formie przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy ustanowienia prawa odrębnej własności i przeniesienia jego własności na rzecz nabywcy lokalu położonego w Leżajsku przy ul. Broniewskiego 1/25 bez podania przyczyny.  
More