Zapytanie ofertowe – instalacja CO w 3 lokalach – Mickiewicza 64

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Gminy Miasto Leżajsk występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi instalacyjnej polegającej na: montaż instalacji CO w 3 mieszkaniach GML w budynku przy ul. Mickiewicza 64 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Montaż 12 kpl. zestawów grzejnikowych z żeberek aluminiowych - całkowita ilość żeberek ..  141 szt. Montaż grzejników tzw. drabinko-suszarek w...
More

Zapytanie ofertowe – instalacja CO w 3 lokalach

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Gminy Miasto Leżajsk występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi instalacyjnej polegającej na:  montaż instalacji CO w 3 mieszkaniach GML w budynku przy ul. Mickiewicza 62 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Montaż 11 kpl. zestawów grzejnikowych z żeberek aluminiowych - całkowita ilość żeberek ..  103 szt. Montaż grzejników tzw. drabinko-suszarek ...
More

Zapytanie ofertowe – instalacja CO w 4 lokalach

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Gminy Miasto Leżajsk występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi instalacyjnej polegającej na: montaż instalacji CO w 4 mieszkaniach GML w budynku przy ul. Mickiewicza 60 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Montaż 16 kpl. zestawów grzejnikowych z żeberek aluminiowych - całkowita ilość żeberek ..  167 szt. Montaż grzejników tzw. drabinko-suszar...
More

Zapytanie Ofertowe – wymianie pionu wod-kan.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 53 przy ul. Mickiewicza w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi instalacyjnej polegającej na:wymianie pionu wod-kan (środkowy w IV kl.) w budynku przy ul. Mickiewicza 53 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Demontaż pionów wodno-kanalizacyjnych (osobny w kuchni i osobny w łazience) ................ ...
More

Zapytanie ofertowe – Remont elewacji szczytowej

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 5 przy ul. Kopernika w Leżajskuwystępuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi termo-izolacyjnej polegającej na: remoncie docieplonej elewacji szczytowej na budynku przy ul. Kopernika 5 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Wariant pierwszy: Izolacja fundamentów w gruncie: styropian grafitowy + folia kubełkowa -  18...
More

Zapytanie ofertowe – Wymiana inst. elektrycznej – Staszica 5

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 5 przy ul. Staszica w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi elektro-instalacyjnej polegającej na: wymianie instalacji elektrycznej w piwnicach budynku przy ul. Staszica 5 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Demontaż istniejącej instalacji i utylizacja materiału rozbiórkowego   106 mb Montaż WLZ...
More

Zapytanie ofertowe – Wymiana inst. elektrycznej – Staszica 3

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 3 przy ul. Staszica w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi elektro-instalacyjnej polegającej na: wymianie instalacji elektrycznej w piwnicach budynku przy ul. Staszica 3 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Demontaż istniejącej instalacji i utylizacja materiału rozbiórkowego   110 mb Montaż WLZ...
More

Zapytanie Ofertowe – wymiana instalacji elektrycznej – Staszica 1

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 1 przy ul. Staszica w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi elektro-instalacyjnej polegającej na: wymianie instalacji elektrycznej w piwnicach budynku przy ul. Staszica 1 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Demontaż istniejącej instalacji i utylizacja materiału rozbiórkowego  101 mb Montaż WLZ ...
More

Dostawa przerzucarki kompostu

„Dostawa przerzucarki kompostu” w ramach projektu „Modernizacja linii do sortowania odpadów selektywnie zebranych oraz rozbudowa kompostowni KOMWITA w Leżajsku” Szanowni Państwo, W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Zapraszamy do składania ofert oraz kom...
More

Postępowanie przetargowe – projektowanie oczyszczalni

Postępowanie przetargowe pn. ”Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej” w TRYBIE OTWARTYM - PRZETARG NIEOGRANICZONY ZAKOŃCZONY NEGOCJACJAMI prowadzony zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamó...
More