Przetarg nieograniczony na dostawę pojazdu ciężarowego

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę pojazdu ciężarowego, na podwoziu trzyosiowym, w układzie napędowym 6x2, z silnikiem spełniającym wymogi normy EURO VI, wyposażonego w zabudowę śmieciarki o pojemności co najmniej 19 m³, przeznaczonego do odbioru i transportu odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, rok produkcji 2017. Ogłoszenie Specyfikacja Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik...
More

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu 29.06.2017 r. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Marii Konopnickiej 9 w Nowej Sarzynie, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej termomodernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych przy ul. Marii Konopnickiej 9 i 12 w Nowej Sarzynie", w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 1/06/17. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
More

Leżajska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku ogłasza zapytanie ofertowe

Termomodernizacja dwóch budynków wielorodzinnych wraz z modernizacją oświetlenia i montażem odnawialnych źródeł energii elektrycznej w postaci ogniw fotowoltaicznych przy ul. Broniewskiego w Leżajsku. Leżajska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: "Termomodernizacja dwóch budynków wielorodzinnych wraz z modernizacją oświetlenia i montażem odnawialnych źródeł energii elektrycznej w postaci ogniw fotowoltaicznych przy ul. Broniewskiego w Leżaj...
More

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Termomodernizacja dwóch budynków wielorodzinnych wraz z modernizacją oświetlenia i montażem odnawialnych źródeł energii elektrycznej w postaci ogniw fotowoltaicznych przy ul. Broniewskiego w Leżajsku”. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  
More

Zapytanie ofertowe Wspólnoty Mieszkaniowej w Nowej Sarzynie

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych pn: „Montaż instalacji fotowoltaicznej i termomodernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych przy ul. Marii Konopnickiej 9 i 12 w Nowej Sarzynie”. ZAPYTANIE OFERTOWE zał nr 1 Formularz ofertowy.N.S zał nr 2 oświadczenie brak powiązań N.S. zał nr 3 wykaz robót zał nr 4 Wykaz osób.N.S. zał nr 5 projekt umowy zał nr 9 Wykaz pracowników N.S. STWiORB Przedmiar Konopnickiej 12 Konopnickiej 9  ...
More

Zapytanie ofertowe Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zapytanie ofertowe Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Termomodernizacja dwóch budynków wielorodzinnych wraz z modernizacją oświetlenia i montażem odnawialnych źródeł energii elektrycznej w postaci ogniw fotowoltaicznych przy ul. Broniewskiego w Leżajsku”. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Treść ogłoszenia Zaproszenie do składania oferty cenowej Załącznik 1 Oferta Załącz...
More