Zapytanie ofertowe Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zapytanie ofertowe Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pn. "Termomodernizacja dwóch budynków wielorodzinnych wraz z modernizacją oświetlenia i montażem odnawialnych źródeł energii elektrycznej w postaci ogniw fotowoltaicznych przy ul. Broniewskiego w Leżajsku". Treść ogłoszenia SIWZ _2 Wzór oferty Wzór umowy z wykonawcą Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów  
More