IV PRZETARG NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1/25 W LEŻAJSKU

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku działając jako zarządca Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku ogłasza IV przetarg nieograniczony na: zawarcie umowy ustanowienia prawa odrębnej własności i przeniesienia jego własności na rzecz nabywcy lokalu położonego w Leżajsku przy ul. Broniewskiego 1/25 – o powierzchni użytkowej 51,90 m2 mieszczącym się na parterze w budynku IV kondygnacyjnym. Lokal mieszkalny składa się z: kuchni, przedpokoju, łazienki, WC oraz dwóch pokoi. ...
More

Postępowanie: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 KONTRAKT I: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej” Szanowni Państwo, W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Zapraszamy d...
More

III PRZETARG NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1/25 W LEŻAJSKU

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku działając jako zarządca Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku ogłasza III przetarg nieograniczony na: zawarcie umowy ustanowienia prawa odrębnej własności i przeniesienia jego własności na rzecz nabywcy lokalu położonego w Leżajsku przy ul. Broniewskiego 1/25 – o powierzchni użytkowej 51,90 m2 mieszczącym się na parterze w budynku IV kondygnacyjnym. Lokal mieszkalny składa się z: kuchni, przedpokoju, łazienki, WC oraz dwóch pokoi.  S...
More

UNIEWAŻNIENIE II PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1/25 W LEŻAJSKU

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku działając jako zarządca Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku zawiadamia, iż Zarząd Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku unieważnienia postępowanie prowadzone formie przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy ustanowienia prawa odrębnej własności i przeniesienia jego własności na rzecz nabywcy lokalu położonego w Leżajsku przy ul. Broniewskiego 1/25 bez podania przyczyny.
More

Zapytanie ofertowe – Obróbki blacharskie balkonów Mickiewicza 62 w Leżajsku

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi blacharskiej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów, tj. usługi polegającej na: montażu obróbek blacharskich na krawędziach balkonów z tyłu bud. Mickiewicza 62 w Leżajsku z następującym zakresem robót: Ustawienie rusztowania i reperacja tynku na krawędziach płyt balkonowych ............  3,51 m² Montaż obróbek blacharskich na pionowy...
More

II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1/25 W LEŻAJSKU

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku działając jako zarządca Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku ogłasza II przetarg nieograniczony na: zawarcie umowy ustanowienia prawa odrębnej własności i przeniesienia jego własności na rzecz nabywcy lokalu położonego w Leżajsku przy ul. Broniewskiego 1/25 – o powierzchni użytkowej 51,90 m2 mieszczącym się na parterze w budynku IV kondygnacyjnym. Lokal mieszkalny składa się z: kuchni, przedpokoju, łazienki, WC oraz dwóch pokoi.  Sta...
More

Zapytanie Ofertowe – Miejsca postojowe

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 5 przy ul. Kopernika w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi brukarskiej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów, tj. usługi polegającej na: wykonanie dwóch miejsc postojowych z tyłu budynku przy ul. Kopernika 5 w Leżajsku z następującym zakresem robót: Demontaż istniejącego krawężnika betonowego typu ciężkiego........................
More

Zapytanie Ofertowe – remont elewacji wraz z wymianą gzymsów

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Gminy Miasto Leżajsk i wspólnot mieszkaniowych (m. in. budynków: Mickiewicza 8 i 10 w Leżajsku) występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów polegającej na: remoncie elewacji wraz z wymianą gzymsów na budynkach przy ul. Mickiewicza 8 i 10 w Leżajsku z następującym zakresem robót: Mic 8 - Remont elewacji w technologii tynku ...
More

ZAPYTANIE OFERTOWE – wymianie podłóg w lokalu mieszkalnym

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako wykonujący czynności właścicielskie w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk  występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi posadzkarskiej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów polegającej na: wymianie podłóg w lokalu mieszkalnym znajdującym się przy ul. Klasztornej 14/2 w Leżajsku z następującym zakresem robót: Rozbiórka pieca grzewczego na węgiel znajdującego się w pokoju.........
More

ZAPYTANIE OFERTOWE – wymiana okienek piwnicznych

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Nr 5 przy ul. Broniewskiego w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi budowlanej wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów polegającej na: wymianie okienek piwnicznych na ścianie tylnej budynku przy ul. Broniewskiego 5 w Leżajsku z następującym zakresem robót: Demontaż istniejących 18 szt. drewnianych okienek piwnicznych, w tym: 1...
More