Zapytanie ofertowe – Remont elewacji szczytowej

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 5 przy ul. Kopernika w Leżajskuwystępuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi termo-izolacyjnej polegającej na: remoncie docieplonej elewacji szczytowej na budynku przy ul. Kopernika 5 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Wariant pierwszy: Izolacja fundamentów w gruncie: styropian grafitowy + folia kubełkowa -  18...
More

Zapytanie ofertowe – Wymiana inst. elektrycznej – Staszica 5

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 5 przy ul. Staszica w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi elektro-instalacyjnej polegającej na: wymianie instalacji elektrycznej w piwnicach budynku przy ul. Staszica 5 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Demontaż istniejącej instalacji i utylizacja materiału rozbiórkowego   106 mb Montaż WLZ...
More

Zapytanie ofertowe – Wymiana inst. elektrycznej – Staszica 3

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 3 przy ul. Staszica w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi elektro-instalacyjnej polegającej na: wymianie instalacji elektrycznej w piwnicach budynku przy ul. Staszica 3 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Demontaż istniejącej instalacji i utylizacja materiału rozbiórkowego   110 mb Montaż WLZ...
More

Zapytanie Ofertowe – wymiana instalacji elektrycznej – Staszica 1

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 1 przy ul. Staszica w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi elektro-instalacyjnej polegającej na: wymianie instalacji elektrycznej w piwnicach budynku przy ul. Staszica 1 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Demontaż istniejącej instalacji i utylizacja materiału rozbiórkowego  101 mb Montaż WLZ ...
More

Dostawa przerzucarki kompostu

„Dostawa przerzucarki kompostu” w ramach projektu „Modernizacja linii do sortowania odpadów selektywnie zebranych oraz rozbudowa kompostowni KOMWITA w Leżajsku” Szanowni Państwo, W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Zapraszamy do składania ofert oraz kom...
More

Postępowanie przetargowe – projektowanie oczyszczalni

Postępowanie przetargowe pn. ”Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej” w TRYBIE OTWARTYM - PRZETARG NIEOGRANICZONY ZAKOŃCZONY NEGOCJACJAMI prowadzony zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamó...
More

Zapytanie ofertowe – Legalizacja liczników ciepła

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 6 przy ul. Klasztornej w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi diagnostyczno-instalacyjnej polegającej na: legalizacji liczników ciepła w budynku wielorodzinnym przy ul. Klasztornej 6 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Obecny typ ciepłomierzy to: ULTRAHEAT®XS 2WR6 firmy Landis+Gyr 0,6 m³/h Warian...
More

Zapytanie Ofertowe – legalizacji liczników ciepła

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 53 przy ul. Mickiewicza w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi diagnostyczno-instalacyjnej polegającej na: legalizacji liczników ciepła w budynku wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 53 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Obecny typ ciepłomierzy to: ULTRAHEAT®XS 2WR6 firmy Landis+Gyr 0,6 m³/h Waria...
More

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Przetarg na : "Budowę kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Leżajsku” na terenie nieruchomości o nr ewid. działki 4992/13, 4992/14, 4996/7, 4995/1 obręb Leżajsk. W ramach zadania przewiduje się zagospodarowanie terenu, które obejmuje 4 powtarzalne segmenty kolumbariów o wymiarach 1,37m x 13,03m z niszami na urny, nawierzchnię utwardzoną elementami betonowymi prefabrykowanymi w postaci kostki betonowej i płyt betonowych, zamknięcie osi widokowej w postaci gloriety z krzyżem oraz ogrodzenie teren...
More

Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej

Szanowni Państwo, W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Zapraszamy do składania ofert oraz komunikację z Zamawiającym poprzez dedykowaną platformę przetargową, na której umieszczono SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. Link ...
More