Przetarg – dostawa wózka widłowego .

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego wózka widłowego wraz z chwytakiem przeznaczonym do wykorzystania w recyklingu (bel) w ramach projektu „Modernizacja linii do sortowania odpadów selektywnie zebranych oraz rozbudowa kompostowni KOMWITA w Leżajsku” o którego współfinansowanie stara się Zamawiający. Publikacja ogłoszenia o zamówieniu ZP_1_11_2020 SIWZ wózek ZP_1_11_2020 Zał. nr 1 Formularz oferty ZP_1_11_2020 (docx) Zał. nr 2 Oświadczenie ZP_1_11_2020 (docx) Zał...
More

PRZETARG – „Ręczne sortowanie odpadów komunalnych”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na usługę pn.:  „Ręczne sortowanie odpadów komunalnych na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Leżajsku w 2021 roku” Szanowni Państwo, W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłączn...
More

Zapytanie Ofertowe – ocieplenie pianką PUR

Przekrój pionowy przez stropMiejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Nr 5 przy ul. Broniewskiego w Leżajskuwystępuje z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie usługi termo-izolacyjnej polegającej na: ocieplenie pianką PUR stropu na strychu w budynku przy ul. Broniewskiego 5 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Wykonanie izolacji termicznej metodą natrysku piank...
More

Zapytanie ofertowe – wykonanie wiaty na rowery

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 3 przy ul. Staszica w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie usługi montażowo-spawalniczej polegającej na: wykonaniu wiaty na 8 rowerów obok budynku przy ul. Staszica 3 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Wykonanie konstrukcji wiaty rowerowej na 8 stanowisk z profili stalowych zamkniętych spawanych o wy...
More

Zapytanie Ofertowe Nr 19

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 63A przy ul. Mickiewicza w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie usługi termo-izolacyjnej polegającej na:pneumatycznym dociepleniu stropodachu na bud. przy ul. Mickiewicza 63A w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Wykonanie izolacji termicznej metodą pneumatyczną granulatem celulozowym .............  488...
More

Zapytanie Ofertowe Nr 17

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Gminy Miasto Leżajsk występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi instalacyjnej polegającej na: montaż instalacji CO w 5 mieszkaniach GML w budynku przy ul. Staszica 5 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Montaż 22 kpl. zestawów grzejnikowych z żeberek aluminiowych - całkowita ilość żeberek ..  203 szt. Montaż grzejników tzw. drabinko-suszarek w...
More

Zapytanie Ofertowe Nr 16

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Gminy Miasto Leżajsk występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi instalacyjnej polegającej na: montaż instalacji CO w 2 mieszkaniach GML w budynku przy ul. Staszica 3 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Montaż 6 kpl. zestawów grzejnikowych z żeberek aluminiowych - całkowita ilość żeberek  58 szt. Montaż grzejników tzw. drabinko-suszarek w pomieszc...
More

Zapytanie Ofertowe – wymianie pionu wod-kan.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 53 przy ul. Mickiewicza w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi instalacyjnej polegającej na:wymianie pionu wod-kan (środkowy w IV kl.) w budynku przy ul. Mickiewicza 53 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Demontaż pionów wodno-kanalizacyjnych (osobny w kuchni i osobny w łazience) ................ ...
More

Zapytanie ofertowe – Remont elewacji szczytowej

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 5 przy ul. Kopernika w Leżajskuwystępuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi termo-izolacyjnej polegającej na: remoncie docieplonej elewacji szczytowej na budynku przy ul. Kopernika 5 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Wariant pierwszy: Izolacja fundamentów w gruncie: styropian grafitowy + folia kubełkowa -  18...
More