Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej

Szanowni Państwo, W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Zapraszamy do składania ofert oraz komunikację z Zamawiającym poprzez dedykowaną platformę przetargową, na której umieszczono SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. Link ...
More

Dostawa przerzucarki kompostu

„Dostawa przerzucarki kompostu” w ramach projektu „Modernizacja linii do sortowania odpadów selektywnie zebranych oraz rozbudowa kompostowni KOMWITA w Leżajsku” Szanowni Państwo, W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Zapraszamy do składania ofert oraz kom...
More

Zapytanie Ofertowe – wymiana pionu wod-kan

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Nr 12 przy ul. Marii Konopnickiej w Nowej Sarzynie występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi hydro-instalacyjnej polegającej na: wymianie pionu wod-kan i CWU Nr 6 (prawy w III kl.) w bud. przy ul. Konopnickiej 12 w Nowej Sarzynie wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Demontaż ścianki zasłaniającej szacht instalacyjny z p...
More

Zapytanie Ofertowe – Usługa budowlano-remontowa

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 60 przy ul. Mickiewicza w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi remontowo-budowlanej polegającej na: wymiana pokrycia dachowego z remontem kominów na budynku przy ul. Mickiewicza 60 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Rozbiórka nieczynnych kominów do poziomu posadzki na strychu ....................
More