Zapytanie ofertowe – wykonanie wiaty na rowery

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 3 przy ul. Staszica w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie usługi montażowo-spawalniczej polegającej na: wykonaniu wiaty na 8 rowerów obok budynku przy ul. Staszica 3 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Wykonanie konstrukcji wiaty rowerowej na 8 stanowisk z profili stalowych zamkniętych spawanych o wy...
More

Zapytanie Ofertowe Nr 19

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 63A przy ul. Mickiewicza w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie usługi termo-izolacyjnej polegającej na:pneumatycznym dociepleniu stropodachu na bud. przy ul. Mickiewicza 63A w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Wykonanie izolacji termicznej metodą pneumatyczną granulatem celulozowym .............  488...
More

Zapytanie Ofertowe Nr 17

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Gminy Miasto Leżajsk występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi instalacyjnej polegającej na: montaż instalacji CO w 5 mieszkaniach GML w budynku przy ul. Staszica 5 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Montaż 22 kpl. zestawów grzejnikowych z żeberek aluminiowych - całkowita ilość żeberek ..  203 szt. Montaż grzejników tzw. drabinko-suszarek w...
More

Zapytanie Ofertowe Nr 16

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Gminy Miasto Leżajsk występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi instalacyjnej polegającej na: montaż instalacji CO w 2 mieszkaniach GML w budynku przy ul. Staszica 3 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Montaż 6 kpl. zestawów grzejnikowych z żeberek aluminiowych - całkowita ilość żeberek  58 szt. Montaż grzejników tzw. drabinko-suszarek w pomieszc...
More

Zapytanie Ofertowe – wymianie pionu wod-kan.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 53 przy ul. Mickiewicza w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi instalacyjnej polegającej na:wymianie pionu wod-kan (środkowy w IV kl.) w budynku przy ul. Mickiewicza 53 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Demontaż pionów wodno-kanalizacyjnych (osobny w kuchni i osobny w łazience) ................ ...
More

Zapytanie ofertowe – Remont elewacji szczytowej

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 5 przy ul. Kopernika w Leżajskuwystępuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi termo-izolacyjnej polegającej na: remoncie docieplonej elewacji szczytowej na budynku przy ul. Kopernika 5 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Wariant pierwszy: Izolacja fundamentów w gruncie: styropian grafitowy + folia kubełkowa -  18...
More

Zapytanie ofertowe – Wymiana inst. elektrycznej – Staszica 5

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 5 przy ul. Staszica w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi elektro-instalacyjnej polegającej na: wymianie instalacji elektrycznej w piwnicach budynku przy ul. Staszica 5 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Demontaż istniejącej instalacji i utylizacja materiału rozbiórkowego   106 mb Montaż WLZ...
More

Zapytanie ofertowe – Wymiana inst. elektrycznej – Staszica 3

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 3 przy ul. Staszica w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi elektro-instalacyjnej polegającej na: wymianie instalacji elektrycznej w piwnicach budynku przy ul. Staszica 3 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Demontaż istniejącej instalacji i utylizacja materiału rozbiórkowego   110 mb Montaż WLZ...
More

Zapytanie Ofertowe – wymiana instalacji elektrycznej – Staszica 1

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 1 przy ul. Staszica w Leżajsku występuje z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi elektro-instalacyjnej polegającej na: wymianie instalacji elektrycznej w piwnicach budynku przy ul. Staszica 1 w Leżajsku wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i zakresem robót jak niżej: Demontaż istniejącej instalacji i utylizacja materiału rozbiórkowego  101 mb Montaż WLZ ...
More

Dostawa przerzucarki kompostu

„Dostawa przerzucarki kompostu” w ramach projektu „Modernizacja linii do sortowania odpadów selektywnie zebranych oraz rozbudowa kompostowni KOMWITA w Leżajsku” Szanowni Państwo, W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Zapraszamy do składania ofert oraz kom...
More