Monitoring wizyjny

Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o. informuje, że na terenie Spółki stosowany jest monitoring wizyjny. O stosowaniu Monitoringu Wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku) np. na drzwiach wejściowych, bramach wjazdowych, tablicach ogłoszeń lub na zapleczu.         Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu MZK Sp. z o.o. w Leżajsku nr 475/8/2018 z dnia 26.11.2018r. Regulamin funkcjonowania monito...
More

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla klientów Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w umowie jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w L...
More