Monitoring wizyjny

Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o. informuje, że na terenie Spółki stosowany jest monitoring wizyjny. O stosowaniu Monitoringu Wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku) np. na drzwiach wejściowych, bramach wjazdowych, tablicach ogłoszeń lub na zapleczu.   Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3. Państwa dane osobowe są przetwa...
More