Informacja o odrzuceniu oferty

Informacja o odrzuceniu oferty na zadanie pn. „Termomodernizacja dwóch budynków wielorodzinnych wraz z modernizacją oświetlenia i montażem odnawialnych źródeł energii elektrycznej w postaci ogniw fotowoltaicznych przy ul. Broniewskiego w Leżajsku”.
Informacja o odrzuceniu oferty