Gmina Kamień 2019

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2019
Gmina Kamień
Miesiąc/Dzień
 I     II   III   IV   V   VI  VII VIII  IX   X   XI  XII
Odpady zmieszane i segregowane. Kamień, Krzywa Wieś, Podlesie
23 20 20 17 22 26 17 21 18 16 27 18
Odpady zmieszane i segregowane. Nowy Kamień, Łowisko
24 21 21 18 23 27 18 22 19 17 28 19
Odpady wielkogabarytowe,  zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny. Gmina Kamień
25    

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić w dniu zbierania przed własną posesją.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Urząd Gminy Kamień 17 885 67 76, lub MZK Leżajsk: 17 242 02 12