Gmina Kamień 2018

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2018
Gmina Kamień
Miesiąc/Dzień
 I     II   III   IV   V   VI  VII VIII  IX   X   XI  XII
Odpady zmieszane i segregowane. Kamień, Krzywa Wieś, Podlesie
24 21 21 25 23 20 18 22 19 17 21 19
Odpady zmieszane i segregowane. Nowy Kamień, Łowisko
25 22 22 26 24 21 19 23 20 18 22 20
Odpady wielkogabarytowe,  zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny. Gmina Kamień
2    

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny należy złożyć w dniu zbierania w wyznaczonym przez Urząd Gminy miejscu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Urząd Gminy Kamień 17 885 67 76, lub MZK Leżajsk: 17 242 02 12