Leżajska Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ulicy Broniewskiego w Leżajsku ogłasza zapytanie ofertowe

Leżajska Spółdzielnia Mieszkaniowa  w Leżajsku ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Termomodernizacja dwóch budynków wielorodzinnych wraz z modernizacją oświetlenia i montażem odnawialnych źródeł energii elektrycznej w postaci ogniw fotowoltaicznych przy ulicy Broniewskiego w Leżajsku”.

ZAPYTANIE OFERTOWE 7.12.2017
zał nr 1 Formularz ofertowy Broniewskiego
zał nr 2 oświadczenie brak powiązań Broniewskiego
zał nr 3 wykaz robót Broniewskiego
zał nr 4 Wykaz osób.Broniewskiego
zał nr 5 projekt umowy BRONIEWSKIEGO
zał nr 6 projekty budowalne i STWIORB
zał nr 7 wykaz doświadczenia kierownika robót budowlanych
zał nr 8 Przedmiary robót
zał nr 9 oświadczenie o zatrudnionych osobach