Leżajska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku ogłasza zapytanie ofertowe

Termomodernizacja dwóch budynków wielorodzinnych wraz z modernizacją oświetlenia i montażem odnawialnych źródeł energii elektrycznej w postaci ogniw fotowoltaicznych przy ul. Broniewskiego w Leżajsku.

Leżajska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Termomodernizacja dwóch budynków wielorodzinnych wraz z modernizacją oświetlenia i montażem odnawialnych źródeł energii elektrycznej w postaci ogniw fotowoltaicznych przy ul. Broniewskiego w Leżajsku”

Załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 2 Oferta

Załącznik nr 3 Projekt Umowy z Wykonawcą

Załącznik nr 4 Ooświadczenie o braku powiązań