Nagrody i wyróżnienia

   W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi nasza firma stawiała i stawia na nowoczesność i ekologię. Swój system selektywnej zbiórki odpadów rozwijamy nieprzerwanie praktycznie od początku funkcjonowania Spółki, a więc od 1994 roku. Gdy blisko 20 lat temu, jako jedni z pierwszych w kraju wprowadzaliśmy selektywną zbiórkę szkła opakowaniowego, musieliśmy od podstaw zbudować cały system niejednokrotnie opierając się na poprzedzających działaniach edukacyjnych. Obecnie funkcjonujący kompleksowy system selektywnej zbiórki odpadów prowadzony przez MZK Leżajsk znacznie odbiega od tego z przed lat i stoi na najwyższym krajowym poziomie. Zapewnia to naszym Klientom bezproblemowe pozbycie się praktycznie każdego rodzaju odpadu, jaki może powstać w ich domach. W Polsce byliśmy pionierem w tej dziedzinie, a że z roku na roku poszerzaliśmy zakres świadczonych usług doprowadziliśmy do tego, że w ostatnich latach MZK Leżajsk w kraju postrzegany jest jako lider selektywnej zbiórki i segregacji odpadów. Nasze zaangażowanie w rozwój selektywnej zbiórki odpadów oraz wkład w ochronę środowiska został wielokrotnie doceniony i nagrodzony przez różne organizacje ekologiczne.1 (2)

Zostaliśmy zauważeni już w 2001 roku, kiedy otrzymaliśmy pierwsze nagrody i wyróżnienia. Od tego czasu, każdy kolejny rok przynosił nam kolejne trofea. Ostatnie kilkanaście lat to okres, w którym zdobyliśmy praktycznie wszystkie możliwe do zdobycia nagrody. Niektóre z nich zdobywaliśmy wielokrotnie.

Nasze największe osiągnięcia to:

  1. „Srebrna Puszka” – 2001 r.
  2. „Szklana Statuetka” – 2001 r.
  3. „Wielki Puchar Recyklingu” – 2002 r.
  4. Wyróżnienie w konkursie „Lider Zbiórki Tworzyw Sztucznych” – 2002 r.
  5. „Lider Zbiórki Tworzyw Sztucznych” – 2003 r.
  6. Tytuł „Mistrza Recyklingu” przyznany przez Fundację „Nasza Ziemia” – 2003 r.
  7. Wyróżnienia w kategoriach „Złota Bela Makulatury” oraz „Szklana Statuetka” Konkursu o „Puchar Recyklingu” – 2003 r.
  8. „Srebrna Puszka” – 2004 r.
  9. III miejsce w kategorii „Obecny Partner” w „Ogólnopolskim Konkursie Zbiórki Szkła Opakowaniowego” – 2006 r.
  10. Wyróżnienie za szczególne osiągnięcia w budowaniu systemu selektywnej zbiórki baterii przyznane przez Organizację Odzysku REBA S.A. – 2006 r.
  11. Nagroda za budowę i rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych – 2006 r.
  12. „Wielki Puchar Recyklingu” – 2007 r.
  13. „Zielony Kontakt” – 2008 r.
  14. „Lider Sortowni” – 2008 r.
  15. Nominacja do tytułu „Tygrysa Recyklingu” – 2008 r.
  16. Wyróżnienie w konkursie o „Puchar Recyklingu” w kategorii „Edukacja Ekologiczna” – 2008 r.
  17. „Lider Sortowni” – 2009 r.
  18. „Szklana Statuetka” – 2009 r.
  19. Nominacja do tytułu „tygrysa Recyklingu” – 2009 r.
  20. „Rekordowy Karton” – 2010 r.
  21. „Zielona Bateria” – 2010 r.
  22. „Złota Bela Makulatury” – 2010 r.
  23. „Srebrna Puszka” – 2010 r.
  24. Nominacja do tytułu „Tygrysa Recyklingu” – 2010 r.
  25. Tytuł „TYGRYSA RECYKLINGU” – 2010 r.
  26. Tytuł „Lidera Regionu” – 2010 r.
  27. „Gazela Biznesu” – 2010 r.
  28. „Puchar Recyklingu Ministerstwa Infrastruktury” – 2011 r.
  29. „Szklana Statuetka” – 2011 r.
  30. „Lider Zbiórki Tworzyw Sztucznych” – 2011 r.
  31. Wyróżnienie w konkursie „Nasze Dobre Podkarpackie” w kategorii „usługi” – 2011 r.
  32. „Złota Bela makulatury” – 2012 r.
  33. „Zielony Kontakt” – 2012 r.
  34. III miejsce w konkursie „Nasze Dobre Podkarpackie” w kategorii „usługi” – 2012 r.
  35. Nominacja do tytułu „Tygrysa Recyklingu” – 2012 r.
  36. Nominacja do tytułu „Tygrysa Recyklingu” – 2013 r.
  37. Tytuł „TYGRYSA RECYKLINGU” – 2013 r.
  38. „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza” – 2013 r.

Zdobyte nagrody oraz ich ranga sprawia, że MZK Leżajsk od dłuższego czasu jest postrzegany jako jedna z najlepszych firm wśród krajowych liderów zakładów i firm zajmujących się selektywną zbiórką odpadów.

23

2220171615

 

 

 

 

 

 

14

121110

 

 

 

 

 

 

Objaśnienie – Zdobycie tytułu „Tygrysa Recyklingu” możliwe jest dopiero po uzyskaniu trzech nominacji, w kolejnych edycjach konkursu „O Puchar Recyklingu”.