Jest Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku jest dobrze.

jest dobrze     To motto firmy, która stawia sobie za cel zaspokajanie potrzeb klientów na najwyższym poziomie. Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku to dziś prężnie rozwijająca się firma komunalna, która jako jedna z pierwszych w Polsce wprowadziła system selektywnej zbiórki odpadów.

Selekcją surowców wtórnych zajmuje się tu MZK Leżajsk od 1994 r., kiedy propozycję odbioru stłuczki wysunęła Huta Szkła Jarosław. – Naszą akcję zbierania odpadów szklanych prowadziliśmy i prowadzimy do dziś, wielotorowo. Pierwsze pojemniki pozwalające na posegregowanie szkła na białe, brązowe i zielone postawiliśmy koło szkół. Kolejne na osiedlach, obok klasycznych kontenerów na śmieci.

Inicjatywie towarzyszyła szeroko zakrojona kampania edukacyjna oraz informacyjna, prowadzona m.in. za pośrednictwem telewizji kablowej – wyjaśnia Stanisław Żołyniak, prezes MZK Leżajsk. Zainteresowanie akcją segregowania odpadów szklanych było tak duże, że postawione pojemniki trzeba było wymienić na pięć razy większe. W 2000 r. na każdym osiedlu, przy każdej szkole i większej firmie znajdował się już komplet pojemników na surowce wtórne. Teraz obok kontenerów na szkło są pojemniki na makulaturę, tworzywo sztuczne i złom. – Wspólnie z Urzędem Miasta rozpoczęliśmy „Akcję u źródła”. Polega ona na tym, że segregację odpadów wykonuje każdy mieszkaniec już w swoim domu. W tym celu każdą posesję wyposażyliśmy bezpłatnie w komplet worków. Każdy w innym kolorze w zależności od surowca, jaki ma się w nim znaleźć. I broszury informujące, jak należy z tych worków korzystać. Wymieniamy worki w pierwszą sobotę miesiąca, odbierając odpady wysegregowane od każdego z mieszkańców bezpłatnie i pozostawiając każdorazowo nowy komplet – tłumaczy prezes.

Od 2001 r. oferta obsługi w tym systemie została przyjęta przez kolejne gminy z ościennych powiatów. W tej chwili MZK Leżajsk obsługuje 11 gmin oraz miasto Leżajsk. Firma może się też pochwalić licznymi nagrodami. Na swoim koncie ma też tę najważniejszą. Otrzymała tytuł „Tygrysa Recyklingu”, najwyższe wyróżnienie w zakresie gospodarki odpadami. Tym samym MZK Leżajsk został uznany za najlepszą firmę komunalną w Polsce. Podczas wielkiej Gali Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego w Poznaniu leżajska firma zdobyła cztery główne statuetki: „Srebrna puszka”, „Złota bela makulatury”, „Zielona bateria”, „Rekordowy karton”. MZK w ramach oczyszczania i gospodarki odpadami nie tylko prowadzi selektywną zbiórkę surowców. Zajmuje się wywozem nieczystości stałych i płynnych, mechanicznym i ręcznym oczyszczaniem ulic i placów, wynajmem kontenerów na gruz budowlany oraz pod selektywną zbiórkę, a także usługami transportowymi. Dla potrzeb ochrony środowiska utworzono Kompostownię Osadów i Biokomponentów „KOMWITA”, gdzie produkowany jest Nawóz Organiczny „KOMWIT”. Każda wyprodukowana partia nawozu jest badana pod względem zawartości składników nawozowych, zawartości metali ciężkich i bakteriologii. „KOMWIT” jest nawozem organicznym przeznaczonym do stosowania na wszystkich rodzajach gleb. Cieszy się dużym zainteresowaniem m.in. rolników i firm zajmujących się pielęgnacją zieleni itp. Na terenie kompostowni prowadzona jest zbiórka odpadów biodegradowalnych takich jak: gałęzie, trawa, liście. Dla mieszkańców Leżajska odbiór odpadów dostarczanych na kompostownię odbywa się nieodpłatnie. Leżajska firma prowadzi też działalność w zakresie dostawy wody pitnej i odbioru ścieków dla mieszkańców Leżajska i gminy Kuryłówka oraz zakupu przesyłu i dystrybucji energii cieplnej dla mieszkańców Leżajska. Dodatkowo MZK Leżajsk oferuje również usługi z zakresu zarządzania i administracji nieruchomościami oraz usługi pogrzebowe i cmentarne. Stanisław Żołyniak, prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego w Leżajsku: – Nasze motto „Jest MZK Leżajsk, jest dobrze” zobowiązuje. W aktualnej sytuacji, jak i wcześniej wymaga to ogromnego wysiłku „zaszczepienia” idei selektywnej i zachowań ekologicznych. Dzisiaj nie ma odwrotu. To niejednokrotnie otoczenie przez nas wyedukowane wymusza działania poszukiwania nowych rozwiązań i podnoszenia poprzeczki na wyższy poziom. Uzyskiwane wymierne efekty w ilościach odzyskanych surowców potwierdzają, że kierunek obrany w 1994 r. był właściwy. Dziękuję za zaufanie i pomoc wszystkim tym, którzy do tego sukcesu w różnym stopniu się przyczynili.

Czytaj więcej: http://www.nowiny24.pl/wiadomosci/lezajsk/art/6104987,prezes-stanislaw-zolyniak-jest-miejski-zaklad-komunalny-lezajsk-jest-dobrze,id,t.html