Działalność Spółki

dzialanoscMiejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku świadczy usługi w branży komunalnej, mieszkaniowej i usługowej stawiając sobie za cel zaspokojenie potrzeb klientów na jak najwyższym poziomie.

Jesteśmy firmą komunalną, która jako jedna z pierwszych w Polsce wprowadziła system selektywnej zbiórki odpadów metodą „u źródła”.

W tym procesie bardzo ważną rolę odegrała prowadzona przez nas edukacja ekologiczna skierowanapodwójne slajd 1 do mieszkańców obszarów objętych naszą działalnością. Od kilku lat spełniamy wymogi Unii Europejskiej dotyczące poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz redukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska, o czym świadczą zdobyte przez nas liczne nagrody i wyróżnienia.

2Jesteśmy firmą, która osiągnęła sukces również w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. W tym celu utworzyliśmy Kompostownię Osadów i Biokomponentów „KOMWITA”, na której terenie produkowany jest nawóz organiczny „KOMWIT”. Produkt ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem m.in. rolników, ogrodników jak i firm zajmujących się pielęgnacją zieleni czy szkółkarstwem drzew i krzewów ozdobnych.

Poza działalnością związaną bezpośrednio z gospodarką odpadami odnosimy sukcesy również w innych dziedzinach.

Zarządzamy siecią wodociągową i kanalizacyjną Miasta Leżajska oraz Miejską Oczyszczalnią Ścieków.

Prowadzimy eksploatację ujęć wody oraz dostarczamy wodę mieszkańcom Leżajska.s2
Jesteśmy dystrybutorem ciepła dla budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta.
Świadczymy usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz nieruchomościami zakładów przemysłowych lub innych podmiotów.

Jesteśmy również zarządcą Cmentarza Komunalnego w Leżajsku, gdzie prowadzimy działalność w zakresie usług pogrzebowych i cmentarnych oferując kompleksową obsługę ceremonii pogrzebowych.

Nowoczesne metody zarządzania Firmą oraz sukcesywne doskonalenie świadczonych przez nas usług sprawiają, że jesteśmy partnerem rzetelnym i odpowiedzialnym. Nasze usługi świadczymy z zaangażowaniem korzystając z kilkudziesięcioletniego doświadczenia, co przyczynia się do efektywnej realizacji wyznaczonych celów.

 

Zapraszamy do współpracy!