OGŁOSZENIE – PRACA – Kierownik Wydziału Oczyszczania i Gospodarki Odpadami

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku poszukuje pracownika na stanowisko : Kierownik Wydziału Oczyszczania i Gospodarki Odpadami

Opis stanowiska:

 • organizowanie pracy wydziału w zakresie:
  –  zbiórki i wywozu odpadów
  –  zbiórki, skupu i segregacji surowców wtórnych
  –  utrzymania czystości na terenie miasta
  –  zimowego utrzymania dróg
 • nadzór nad pracą sortowni surowców wtórnych
 • zapewnienie eksploatacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i bieżącej obsługi klientów
 • nadzorowanie sprawnego i terminowego przebiegu procesu logistycznego
 • prowadzenie negocjacji handlowych; przygotowywanie umów, zapytań ofertowych i przetargów
 • udział w szkoleniach, konferencjach i targach branżowych
 • współpraca z organami kontrolnymi, jednostkami administracji rządowej i samorządowej
 • organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników

Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, inżynierii środowiska, inżynierii komunalnej, logistyki
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • wiedza z zakresu gospodarki odpadami
 • biegła znajomość obsługi pakietu MS Office
 • umiejętność samodzielnej pracy i zarządzania zespołem pracowników

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 242 62 02 wewn. 112

Niezbędne dokumenty: CV, list motywacyjny, oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych należy składać w sekretariacie MZK Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki  i Wigury 3 lub elektronicznie na adres: sekretariat@mzklezajsk.pl.