Postępowanie przetargowe – projektowanie oczyszczalni

Postępowanie przetargowe pn. ”Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej” w TRYBIE OTWARTYM – PRZETARG NIEOGRANICZONY ZAKOŃCZONY NEGOCJACJAMI prowadzony zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczoną dokumentacją oraz do składania ofert zgodnie z informacjami zamieszczonymi w SIWZ do niniejszego postępowania.

Dokumenty do pobrania:

1.Ogłoszenie o postępowaniu 1_06_2020_JRP
2.Część I IDW 1_06_2020_JRP
3.Część II UMOWA 1_06_2020_JRP
4.Część III OPZ 1_06_2020_JRP
5.Załączniki edytowalne
6.Ogłoszenie Baza Konkurencyjności Nr 1249165
7.Załączniki do  OPZ.rar

Ogłoszenie zamieszczono również w bazie konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1249165#

Nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 1249165

Aktualizacja z dnia 2020-06-15

2020.06.15 informacja o omyłce 1_06_2020_JRP 

Aktualizacja z dnia 2020-06-19

Wyjaśnienia Zamawiającego – zmiana zapisów SIWZ
1. 2020.06.19 Wyjaśnienia Zamawiającego – zmiana zapisów SIWZ
2.2020.06.19 zmian ogłoszenia nr 1249165

Aktualizacja z dnia 2020-06-29

Informacja do wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu .
1.2020.06.29 informacja
2.Załacznik nr 1B Wzór tabeli ceny ryczałtowej 29.06.2020.xls.zip

Aktualizacja z dnia 2020-07-01

Informacja z otwarcia ofert.
2020.07.01 Informacja z otwarcia ofert 1_06_2020_JRP