Gmina Potok Górny 2019

 

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2019
Gmina Potok Górny
Miesiąc/Dzień
 I     II   III   IV   V   VI  VII VIII  IX   X   XI  XII
Odpady zmieszane i segregowane. Zagródki, Szyszków, Naklik, Dąbrówka 14 11 11 8 13 10 8 12 9 14
Odpady zmieszane i segregowane. Potok Górny, Jedlinki, Lipiny Dolne, Lipiny Dolne-Kolonia, Lipiny Górne-Lewki, Lipiny Górne-Borowina, Jasiennik Stary, Kolonia Malennik
15 12 12 9 14 11 9 13 10 15
Odpady wielkogabarytowe,  zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny. Gmina Potok Górny
 25  
 8    

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny należy złożyć w dniu zbierania w wyznaczonym przez Urząd Gminy miejscu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Urząd Gminy Potok Górny: 84 685 25 18, lub MZK Leżajsk: 17 242 02 12