Gmina Potok Górny 2017

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2017
Gmina Potok Górny
Miesiąc/Dzień
 I     II   III   IV   V   VI  VII VIII  IX   X   XI  XII
Odpady zmieszane i segregowane. Zagródki, Szyszków, Naklik, Dąbrówka 9 13 13 10 15 12 10  21  11 9 13  11
Odpady zmieszane i segregowane. Potok Górny, Jedlinki, Lipiny Dolne, Lipiny Dolne-Kolonia, Lipiny Górne-Lewki, Lipiny Górne-Borowina, Jasiennik Stary, Kolonia Malennik
10 14 14 11 16 13  11 22 12 10 14 12
Odpady wielkogabarytowe,  zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny. Gmina Potok Górny
 19

 7

   

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny należy złożyć w dniu zbierania w wyznaczonym przez Urząd Gminy miejscu.

harmonogram-potok-segregacja-01

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Urząd Gminy Potok Górny: 84 685 25 18, lub MZK Leżajsk: 17 242 02 12