PRACA – Kierownik Wydziału Energetyki Cieplnej

OGŁOSZENIE

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
poszukuje pracownika na stanowisko

Kierownik
Wydziału Energetyki Cieplnej

 

Opis stanowiska: 

 • kompleksowe zarządzanie pracą Wydziału Energetyki Cieplnej,
 • zapewnienie sprawności urządzeń i instalacji ciepłowniczych,
 • realizowanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo Energetyczne,
 • organizowanie i nadzorowanie eksploatacji, konserwacji, remontów i modernizacji urządzeń ciepłowniczych,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z pracą Wydziału,
 • dokonywanie odbiorów technicznych urządzeń energetycznych przejmowanych do eksploatacji,
 • prowadzenie rozliczeń z odbiorcami usług ciepłowniczych, nadzór nad jakością świadczonych usług zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami,
 • organizowanie pracy podległych pracowników,
 • sporządzanie rocznych planów sprzedaży, sprawozdań i analiz dot. gospodarki energią cieplną.

Wymagania: 

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, preferowane kierunkowe (energetyka, elektryka, ciepłownictwo),
 • mile widziane doświadczenie zawodowe przy eksploatacji urządzeń ciepłowniczych,
 • mile widziane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej,
 • uprawnienia energetyczne typu D – grupa II i III,
 • biegła znajomość obsługi pakietu MS Office i zagadnień prawa energetycznego,
 • umiejętność samodzielnej pracy i zarządzania zespołem pracowników.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 609 020 073.

Niezbędne dokumenty: CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych należy składać w sekretariacie MZK Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3 lub elektronicznie na adres: sekretariat@mzklezajsk.pl.

 

Leżajsk, 12.02.2018r.