Praca w MZK – Inspektor / Specjalista ds. BHP

OGŁOSZENIE

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
poszukuje pracownika na stanowisko

Inspektor / Specjalista ds. BHP

 

Opis stanowiska:

–  bieżąca kontrola warunków pracy,
–  współpraca z pracodawcą i doradztwo w zakresie stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy,
–  przeprowadzanie wstępnych i okresowych szkoleń BHP,
–  sporządzanie niezbędnej dokumentacji wynikającej z przepisów (ocena ryzyka zawodowego, instrukcje, analizy stanu BHP)
– realizowanie innych zadań służby BHP.

Wymagania:

–  wykształcenie – co najmniej technik BHP, mile widziane studia podyplomowe lub wyższe w zakresie BHP,
– doświadczenie – co najmniej 2 lata pracy w służbie BHP.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 609 020 073.

Niezbędne dokumenty: CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych należy składać w sekretariacie MZK Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3 lub elektronicznie na adres: mjaworska@mzklezajsk.pl.

Leżajsk, 16.10.2017r.