Prace na sieci wodociągowej w dniu 16.05.2018 r.

Wydział Wodociągów i Kanalizacji

 

Informuje, że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu 16.05.2018 r. mogą wystąpić chwilowe braki wody i wahania ciśnienia wody w rejonie n/w ulic:

– Moniuszki
– Boczna Moniuszki
– Zaciszna
– Spokojna
– Studzienna
– Górna
– Dolna
– Piekarska
– Krótka
– Rynek
– Plac Targowy
– Targowa
– Jarosławska
– Rzeszowska
– Sikorskiego
– Burmistrzów Zawilskich
– Św. Królowej Jadwigi
– Błonie
– Nizinna
– Zmuliska
– Kpt. Kuczka

Skutki powyższych prac mogą być odczuwalne na terenie całego miasta w ciągu najbliższych kilku dni.
W/w prace mają na celu zapewnić prawidłowość funkcjonowania sieci wodociągowej.