CO TO JEST –PET?

029PET ten skrót pochodzi od  nazwy tworzywa sztucznego, pełna nazwa brzmi politereftalan etylenu, znany od roku 1941, którego w pięćdziesiątych i sześćdziesiątych latach wykorzystano  do produkcji folii, w lat  sześćdziesiątych do przetwórstwa wtryskowego, a w  latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zużywało się coraz więcej PET-a do wytwarzania opakowań, głównie butelek do napojów.

Butelka z tworzywa o popularnej nazwie PET stała się kłopotliwym odpadem XXI wieku całego świata. Dotyczy ten problem wszystkich krajów wysoko uprzemysłowionych. Problem głównie  polega na tym, że produkcja plastikowych opakowań jest stosowana na skalę masową i przewyższa możliwość selektywnej zbiórki odpadów.

Wiele statystyk podaje, iż Polacy rocznie opróżniają ponad 110 tyś. ton różnych butelek, a jedna tona to 25 tyś sztuk, z czego roczny odzysk to ok. 50 tys. ton w skali kraju (dane za 2009 rok).

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAW ciągu  miesiąca na wysypisko trafiają tysiące ton śmieci. Prawdą jest, że nie są one szkodliwe, gdyż nie emitują substancji szkodliwych, ale w  zastraszająco szybkim tempie zaśmiecają otoczenie.

Butelka PET stała się jednym z najbardziej kłopotliwych śmieci naszego wieku i to nie tylko w Polsce, bo PET jest międzynarodowy. Dzięki propagowaniu selekcji odpadów w dużej mierze udaje się odzyskać ten odpad, co prowadzi do ochrony środowiska i wtórnemu zastosowaniu tego produktu w innej technologii. Potocznie zwany „plastik” to produkt o łatwej przetwarzalności.

Wielopokoleniowa edukacja daje większą efektywność. Jednakże  konsumpcja jest tak zaawansowana, że nie wszystkie odpady  trafiają do selektywnej zbiórki. Butelka PET to element, który lawinowo zalewa wysypiska śmieci, łącznie z odpadami takimi  jak folia opakowaniowa, opakowania po chemii gospodarczej lub przemyśle spożywczym, pojemniki, a także wiele innych opakowań, które wymyślił człowiek na własny użytek wykonanych z tworzyw sztucznych.

028

026

Nasza Spółka zajmuje się odbiorem wszelkich odpadów, które po procesie segregacji są przekazywane do dalszej formy przetwarzania odpadów zakładom zajmującym się tym zadaniem.