Odpady zielone

green-waste-486011_1280Na terenie miasta i gminy Leżajsk wszyscy mieszkańcy,  którzy są obsługiwani przez Miejski Zakład Komunalny mają możliwość oddania ze swoich posesji odpadów zielonych .

Największe zapotrzebowanie na odbiór tych odpadów deklarują mieszkańcy posiadający domy i posesje na których takie odpady są produkowane. Dzięki takim działaniom  możemy się cieszyć czystym powietrzem w wiosenne i jesienne ciepłe dni, gdyż coraz więcej ludzi dzięki edukacji i świadomości ekologicznej wie, że wypalanie traw i suchych liści może je zatruć, a co za tym idzie powodować wiele chorób u ludzi zamieszkujących tereny wokół.

Obecnie każdy rodzaj odpadów zielonych np. skoszona trawa, gałęzie czy liście z drzew zostanąP1080429 odebrane w czasie zbiórki ustalonej w harmonogramie odbioru. Również we własnym zakresie każdy mieszkaniec może dostarczyć odpady zielone do punktu odbioru Kompostownia Osadów i Biokomponentów KOMWITA ul. Siedlanka Boczna 2 w Leżajsku (teren oczyszczalni ścieków)

Miejski Zakład Komunalny przetwarza ten odpad w bardzo dobrej jakości nawóz organiczny, posiadający bardzo szerokie możliwości zastosowania.

4Kompostowanie jest kontrolowanym rozkładem materii organicznej. Zamiast pozwalać naturze na powolny rozkład biomasy, kompostowanie zapewnia optymalne środowisko, w którym organizmy kompostujące mogą się najlepiej rozwijać. Aby wyżywić najbardziej aktywne mikroby, w skład materii poddanej kompostowaniu muszą wchodzić następujące składniki:

  • węgiel,
  • azot i tlen z powietrza,
  • woda.

Proces ten polega na tlenowym rozkładzie związków organicznych zawartych w odpadachKONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA komunalnych i przekształceniu ich w substancje humusowe, stanowiące nawóz organiczny. Do kompostowania nadają się również odpady z przemysłu spożywczego. Redukcja masy odpadów w przypadku tego procesu wynosi około 40-50%. Odpowiednio urządzona i eksploatowana kompostownia nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Istnieją różne techniki uzyskania kompostu, jedną z najpopularniejszych jest kompostowanie w pryzmach.

DSC03626Celem takiego kompostowania jest zachowanie naturalnego obiegu mineralnego w środowisku, co również przyczynia się do efektywnego zagospodarowania odpadów zielonych. Samo kompostowanie przynosi niewymierne korzyści dla środowiska poprzez tworzenie naturalnego przebiegu utylizacji .