Odpady zielone

green-waste-486011_1280Na terenie miasta i gminy Leżajsk wszyscy mieszkańcy,  którzy są obsługiwani przez Miejski Zakład Komunalny mają możliwość oddania ze swoich posesji odpadów zielonych (osoby fizyczne bezpłatnie).

Największe zapotrzebowanie na odbiór tych odpadów deklarują mieszkańcy posiadający domy i posesje na których takie odpady są produkowane. Dzięki takim działaniom  możemy się cieszyć czystym powietrzem w wiosenne i jesienne ciepłe dni, gdyż coraz więcej ludzi dzięki edukacji i świadomości ekologicznej wie, że wypalanie traw i suchych liści może je zatruć, a co za tym idzie powodować wiele chorób u ludzi zamieszkujących tereny wokół.

Obecnie każdy rodzaj odpadów zielonych np. skoszona trawa, gałęzie czy liście z drzew zostanąP1080429 odebrane w czasie zbiórki ustalonej w harmonogramie odbioru. Również we własnym zakresie każdy mieszkaniec może dostarczyć odpady zielone do punktu odbioru Kompostownia Osadów i Biokomponentów KOMWITA ul. Siedlanka Boczna 2 w Leżajsku (teren oczyszczalni ścieków)

Miejski Zakład Komunalny przetwarza ten odpad w bardzo dobrej jakości nawóz organiczny, posiadający bardzo szerokie możliwości zastosowania.

4Kompostowanie jest kontrolowanym rozkładem materii organicznej. Zamiast pozwalać naturze na powolny rozkład biomasy, kompostowanie zapewnia optymalne środowisko, w którym organizmy kompostujące mogą się najlepiej rozwijać. Aby wyżywić najbardziej aktywne mikroby, w skład materii poddanej kompostowaniu muszą wchodzić następujące składniki:

  • węgiel,
  • azot i tlen z powietrza,
  • woda.

Proces ten polega na tlenowym rozkładzie związków organicznych zawartych w odpadachKONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA komunalnych i przekształceniu ich w substancje humusowe, stanowiące nawóz organiczny. Do kompostowania nadają się również odpady z przemysłu spożywczego. Redukcja masy odpadów w przypadku tego procesu wynosi około 40-50%. Odpowiednio urządzona i eksploatowana kompostownia nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Istnieją różne techniki uzyskania kompostu, jedną z najpopularniejszych jest kompostowanie w pryzmach.

DSC03626Celem takiego kompostowania jest zachowanie naturalnego obiegu mineralnego w środowisku, co również przyczynia się do efektywnego zagospodarowania odpadów zielonych. Samo kompostowanie przynosi niewymierne korzyści dla środowiska poprzez tworzenie naturalnego przebiegu utylizacji .