Przetarg – dostawa wózka widłowego .

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego wózka widłowego wraz z chwytakiem przeznaczonym do wykorzystania w recyklingu (bel) w ramach projektu „Modernizacja linii do sortowania odpadów selektywnie zebranych oraz rozbudowa kompostowni KOMWITA w Leżajsku” o którego współfinansowanie stara się Zamawiający.

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu ZP_1_11_2020

SIWZ wózek ZP_1_11_2020

Zał. nr 1 Formularz oferty ZP_1_11_2020 (docx)
Zał. nr 2 Oświadczenie ZP_1_11_2020 (docx)
Zał. nr 3 Zobowiązanie ZP_1_11_2020 (docx)
Zał. nr 4 Grupa ZP_1_11_2020 (docx)
Zał. nr 5 Wykaz dostaw ZP_1_11_2020 (docx)
Zał. nr 6 Wzór umowy ZP_1_11_2020  

Informacje z otwarcia ofert ZP_1_11_2020 30.11.2020