Przetarg nieograniczony na dostawę pojazdu ciężarowego

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę pojazdu ciężarowego, na podwoziu trzyosiowym, w układzie napędowym 6×2, z silnikiem spełniającym wymogi normy EURO VI, wyposażonego w zabudowę śmieciarki o pojemności co najmniej 19 m³, przeznaczonego do odbioru i transportu odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, rok produkcji 2017.

Ogłoszenie

Specyfikacja

Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 Projekt umowy

Załącznik Nr 4 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 5 Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziały w postępowaniu

Załącznik Nr 6 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 7 Wzór zobowiązania osób trzecich

Załącznik Nr 8 Wykaz dostaw

Informacja o zapytaniu oferenta

Informacja o zapytaniu oferenta 2

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania