Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę budynku Kaplicy Cmentarnej w Leżajsku.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowę i rozbudowę budynku Kaplicy Cmentarnej  na dz. ew. 4992/13; 4992/14; 4992/2 i 5003/1 w Leżajsku wraz z wewnętrznymi instalacjami: gazową, ogrzewania centralnego, elektryczną oraz przyłączem kanalizacji deszczowej i przyłączem wodociągowym na potrzeby hydrantu zewnętrznego”

Ogłoszenie z dnia 07.05.2018
SIWZ ZP 1.05.2018
zał. 1 Formularz ofertowy ZP 1.05.2018
zał. 2-3 Oświadczenia ZP 1.05.2018
zał. 4 Informacja o grupie kapitałowej ZP 1.05.2018
zał. 5 Zobowiązanie podmiotów trzecich ZP 1.05.2018
zał. 6 Wykaz robót ZP 1.05.2018
zał. 7 Wykaz mat. i urz. równoważnych ZP 1.05.2018
zał. 8 Przedmiar – elektryka ZP 1.05.2018
zał. 9 Przedmiar kaplica ZP 1.05.2018
zał. 10 Protokół gwarancyjny ZP 1.05.2018
zał. 11 Wzór umowy ZP 1.05.2018
zał. 12 Wykaz osób ZP 1.05.2018
zał. 13 Oświadczenie o uprawnieniach ZP 1.05.2018

Aktualizacja z dnia 2018-05-17

Wyjaśnienia Zamawiającego

Aktualizacja z dnia 2018-05-22

Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja z dnia 2018-05-23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty