Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę budynku Kaplicy Cmentarnej w Leżajsku.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowę i rozbudowę budynku Kaplicy Cmentarnej  na dz. ew. 4992/13; 4992/14; 4992/2
i 5003/1 w Leżajsku wraz z wewnętrznymi instalacjami: gazową, ogrzewania centralnego, elektryczną oraz przyłączem kanalizacji deszczowej i przyłączem wodociągowym na potrzeby hydrantu zewnętrznego”

bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_id=53e9a2e9-96f0-4801-bd65-eca5f2441586
SIWZ ZP 1.04.2018
zał. 1 Formularz ofertowy ZP 1.04.2018
zał. 2-3 Oświadczenia ZP 1.04.2018
zał. 4 Informacja o grupie kapitałowej ZP 1.04.2018
zał. 5 Zobowiązanie podmiotów trzecich ZP 1.04.2018
zał. 6 Wykaz robót ZP 1.04.2018
zał. 7 Wykaz mat. i urz. równoważnych ZP 1.04.2018
zał. 8 Przedmiar – Elektryka ZP 1.04.2018
zał. 9 Przedmiar Kaplica ZP 1.04.2018
zał. 10 Protokół gwarancyjny ZP 1.04.2018
zał. 11 Wzór umowy ZP 1.04.2018
zał. 12 Wykaz osób ZP 1.04.2018
zał. 13 Oświadczenie o uprawnieniach ZP 1.04.2018

Aktualizacja z dnia 2018-04-26

Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja z dnia 2018-04-27

Unieważnienie postępowania