System radiowego odczytu wodomierzy w Leżajsku

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku informuje o rozpoczęciu wdrażania systemu radiowego odczytu wodomierzy. Tego typu rozwiązanie będzie stanowiło ogromne udogodnienie dla wszystkich odbiorców wody. Pomiaru licznika można będzie dokonać w dowolnej chwili – nawet w przypadku utrudnionego dostępu do posesji czy też braku obecności lokatora. Aktualnie spółka dokonała wymiany i montażu blisko tysiąca urządzeń na terenie Leżajska.

Radiowy system odczytu wodomierzy to nowoczesny sposób zdalnego zbierania danych z wodomierzy mieszkaniowych. Technologia polega na przesyłaniu informacji o zużyciu wody za pośrednictwem fal radiowych. Dzięki temu pracownicy MZK nie będą musieli już wchodzić do mieszkań i domów, aby odczytać stan licznika. Wystarczy, że podjadą w okolice posesji i zdalnie dokonają poboru danych. Tym samym system ograniczy możliwość wystąpienia pomyłek, skróci czas odczytu oraz zmniejszy związane z tym koszty.

Samo urządzenie do odczytów zdalnych nieznacznie różni się od standardowego wodomierza. Dodatkowym elementem wyposażenia jest nakładka radiowa dająca możliwość poboru danych z odległości ok. 100 metrów.

Oprócz zwykłego przekazywania danych o zużyciu wody system sygnalizuje także ewentualne próby ingerencji poprzez  rejestrowanie prób rozłączenia nakładki z wodomierzem czy przyłożenie magnesu do wodomierza. Przekazuje także informacje o wstecznym przepływie wody, a poprzez rejestrowanie ciągłego, nieprzerwanego przepływu wody umożliwia alarmowanie o drobnych nieszczelnościach w instalacji wewnętrznej odbiorcy.

MZK Leżajsk zachęca swoich odbiorców do udostępnienia miejsca monterom oraz zapewnienia swobodnego dostępu do liczników, co znacznie skróci czas robót i związane z nimi niedogodności.

UWAGA! Koszt wymiany wodomierza głównego pokrywa MZK Leżajsk.

Wdrożenie nowych technologii wpłynie znacząco na poprawę komfortu życia mieszkańców. Eliminacja błędów podczas spisywania liczników czy brak wizyt inkasentów – to tylko nieliczne z udogodnień.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy dzwonić pod nr telefonu 17-242-05-58 wew. 115 lub 117.