Gmina Raniżów 2018

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2018
Gmina Raniżów
Miesiąc/Dzień
 I     II   III    IV   V   VI  VII VIII  IX   X   XI  XII
Odpady zmieszane i segregowane. Raniżów (cały), Zembrza, Wilki, Placówka, Lipy, Borki, Porąbki,Krzaki Wolskie, Poręby Raniżowskie, Staniszewskie, Zielonka 22 19 19 23 21 18 16 20 17 15 19 17
Odpady zmieszane i segregowane. Mazury, Mokrzeszów, Olszowe, Zmysłów, Korczowiska, Biedaczów, Poręby Wolskie, Turka, Posuchy, Wola Raniżowska, Stece
23 20 20 24 22 19 17 21 18 16 20 18
Odpady wielkogabarytowe,  zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny. Gmina Raniżów
     20  

 

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny należy złożyć w dniu zbierania w wyznaczonym przez Urząd Gminy miejscu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Urząd Gminy Raniżów 17 227 74 46, 17 228 50 34, lub MZK Leżajsk: 17 242 02 12