Regionalna Instalacja Odpadów Zielonych

4Kompostownię utworzono w 2001 roku. Na jej terenie, w procesie kompostowania, prowadzony jest odzysk komunalnych osadów ściekowych oraz innych bioodpadów pochodzenia roślinnego. Do Kompostowni KOMWITA® trafiają odpady zielone takie jak gałęzie, trawa i liście, słoma, trociny oraz odpady tytoniowe. Wynikiem prowadzonego procesu odzysku wymienionych odpadów powstaje wysokiej jakości nawóz organiczny KOMWIT. Na produkcję i sprzedaż tego nawozu w 2007 roku Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku otrzymał  pozwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego Kompostownia Osadów i Biokomponentów KOMWITA® otrzymała status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów dla Regionu Północnego.

Na terenie Kompostowni KOMWITA® funkcjonuje Punkt Zbiórki odpadów ulegających biodegradacji (gałęzie, trawa, liście), do którego można dostarczać tego rodzaju odpady.

Powstający w procesie kompostowania nawóz KOMWIT można stosować na wszystkich rodzajach gleb, jednak jego właściwości nawozowe szczególnie wyraźnie ujawniają się po zastosowaniu go na glebach lekkich, o małej zawartości substancji organicznej.

Nasz produkt może być stosowany jako jeden ze składników podłoża m.in.:

  • w dużych plantacjach produkcyjnych,
  • w ogrodach przydomowych i działkowych,
  • w uprawie kwiatów rabatowych i balkonowych,
  • w procesie rekultywacji gleb.

KMOWIT cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rolników i ogrodników, firm prowadzących pielęgnację terenów zielonych, a także wśród szkółkarzy prowadzących szkółki drzew i krzewów ozdobnych.

Nawóz KOMWIT poddawany jest stałym, okresowym badaniom laboratoryjnych w zakresie zawartości metali ciężkich oraz zawartości azotu, fosforu, potasu oraz substancji organicznej.

Sprzedaż nawozu KOMWIT prowadzona jest luzem (tony). Przy zakupie nawozu oferujemy darmowy załadunek oraz odpłatny transport pod wskazany adres.

Więcej informacji związanych z zakupem nawozu oraz odbiorem odpadów ulegających biodegradacji można uzyskać dzwoniąc pod numer: (17)242-15-80,

Sprzedaż nawozu oraz odbiór odpadów ulegających biodegradacji
prowadzone są przez pięć dni w tygodniu,
od poniedziałku do piątku w godzinach:

700 – 1500

Opracowanie: Piotr Pluszkiewicz