Działalność

Na terenie Kompostowni KOMWITA® funkcjonuje Punkt Zbiórki odpadów ulegających biodegradacji (gałęzie, trawa, liście), do którego można dostarczać tego rodzaju odpady. Od osób fizycznych odbiór wymienionych powyżej odpadów odbywa się nieodpłatnie, w przypadku indywidualnego dostarczania ich do tego Punktu.

Powstający w procesie kompostowania nawóz KOMWIT można stosować na wszystkich rodzajach gleb, jednak jego właściwości nawozowe szczególnie wyraźnie ujawniają się po zastosowaniu go na glebach lekkich, o małej zawartości substancji organicznej.

Nasz produkt może być stosowany jako jeden ze składników podłoża m.in.:

  • w dużych plantacjach produkcyjnych,
  • w ogrodach przydomowych i działkowych,
  • w uprawie kwiatów rabatowych i balkonowych,
  • w procesie rekultywacji gleb.

KMOWIT cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rolników i ogrodników, firm prowadzących pielęgnację terenów zielonych, a także wśród szkółkarzy prowadzących szkółki drzew i krzewów ozdobnych.

Nawóz KOMWIT poddawany jest stałym, okresowym badaniom laboratoryjnych w zakresie zawartości metali ciężkich oraz zawartości azotu, fosforu, potasu oraz substancji organicznej.

Sprzedaż nawozu KOMWIT prowadzona jest luzem (tony). Przy zakupie nawozu oferujemy darmowy załadunek oraz odpłatny transport pod wskazany adres.

Więcej informacji związanych z zakupem nawozu oraz odbiorem odpadów ulegających biodegradacji można uzyskać dzwoniąc pod numer: (17)242-02-12

Sprzedaż nawozu oraz odbiór odpadów ulegających biodegradacji
prowadzone są przez pięć dni w tygodniu,
od poniedziałku do piątku w godzinach:

700 – 1500