Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

KONTRAKT I: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”

Instrukcja dla Wykonawców
Część I IDW (PDF)
Część I IDW załącznik 1B (PDF)
Część I IDW załącznik 2 JEDZ (PDF)

Załączniki edytowalne

Część I IDW załaczniki (DOC)
Część I IDW załącznik 1B (XLS)
Część I IDW załącznik 2 JEDZ (DOC)

Wzór umowy
Część II IDW (PDF)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Część III OPZ Program Funkcjonalno-Użytkowy: Tekst, Mapy, Schematy (PDF)(ZIP)
Część III OPZ Program Funkcjonalno-Użytkowy: Załącznik 1 – Decyzja o ustaleniu lokalizacji (PDF)
Część III OPZ Program Funkcjonalno-Użytkowy: Załącznik 2 – Oświadczenie (PDF)
Część III OPZ Program Funkcjonalno-Użytkowy: Załącznik 3 – Dokumenty z postępowania OOŚ (PDF)(ZIP)
Część III OPZ Program Funkcjonalno-Użytkowy: Załącznik 4 – Książki obiektów (PDF)(ZIP)
Część III OPZ Program Funkcjonalno-Użytkowy: Załącznik 5 – Rysunki konstrukcyjne (PDF)(ZIP)
Część III OPZ Program Funkcjonalno-Użytkowy: Załącznik 6 – Zestawienie powierzchni i kubatur (PDF)(ZIP)
Część III OPZ Program Funkcjonalno-Użytkowy: Załącznik 7- Dokumentacja badań podłoża gruntowego (PDF)(ZIP)

Ogłoszenie nr 255796-2018

Aktualizacja z dnia 2018-07-06

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Aktualizacja z dnia 2018-07-24

Wyjaśnienia Zamawiającego
Część I IDW (PDF)
Część I IDW załącznik 2 JEDZ (PDF)
Część I IDW załącznik 2 JEDZ espd request(xml)
Część I IDW załączniki (DOC)

Ogłoszenie nr 2018_S 112_255796

Aktualizacja z dnia 2018-08-08

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia